İbn Haldun Üniversitesi

2 Yüksek Lisans ve 5 Doktora Programına Başvurular 16 Eylül’e Kadar Uzatıldı

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde açılan İşletme (İngilizce), İktisat (İngilizce), Temel İslam Bilimleri (%30 İngilizce), Klinik Psikoloji (Türkçe), Tarih (İngilizce) doktora programları ve Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurular 16 Eylül 2018 tarihine kadar uzatıldı. Bu programlarda eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını http://apply.ihu.edu.tr/ adresi üzerinden yapabilirler.

Üniversitemiz, seçkin akademik kadrosu, bu akademik kadroya asistanlık fırsatı, üç dilli (Türkçe, İngilizce, Arapça) eğitimleri, alanının önde gelen kurumlarında staj imkanları ile kaliteli bir eğitim sunarken; % 100’e varan oranlarda eğitim ücreti muafiyeti ve buna ek olarak sunduğu nakdi burs olanaklarıyla da “öğrenci dostu üniversite” sıfatını pekiştiriyor.

2023’te tüm öğrenci kitlesinin %75’inin lisansüstü öğrencisi olması iddiasıyla Türkiye’de ve dünyada araştırma üniversiteleri arasında iddialı bir konuma yükselmeyi hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi’nin tüm öğrencileri, bu akademik mensubiyet sayesinde ayrıca uluslararası üst düzey bir sosyal ağda da kendilerine yer bulacaklar.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Hem öğrencilerimizin sahadaki uzmanlarla tanışmasına hem de onlarla birlikte çalışmasına imkân verecek staj ve mentörlük çalışmalarıyla donatılan Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programları, eğitim kurumlarının güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilen, eksik ve hatalı yönlerini iyileştirmeyi hedefleyen ve bütün öğrencileri kapsayacak etkili ve yenilikçi eğitim sistemleri geliştirebilen liderler yetiştirmeyi hedefliyor.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/egitim-kurumlari-isletmeciligi/

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/egitim-kurumlari-isletmeciligi-tezsiz/

İşletme Doktora Programı

Başarılı şirketlerin üst düzey yönetim kadrolarına bakıldığında, önemli bir kısmının yönetim, finans ve genel işletmecilik alanlarında önemli sektörel tecrübelerinin olduğu ya da akademik açıdan belli bir yetkinlik seviyesinin avantajlarına sahip oldukları görülmektedir. İşletme Doktora Programı da öğrencilerini, stratejik yönetsel donanım ve üstün finansal bakış açısı ve hem ülkemizde hem de küresel arenada söz sahibi olabilmelerini, uzun vadeli hedeflere ulaşabilmelerini sağlayacak gerekli becerileri kazandırarak mezun etmeyi hedeflemektedir.

İşletme Doktora Programı (İngilizce) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/isletme-doktora-programi-ingilizce/

İktisat Doktora Programı

Farklı yüksek lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, iktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılması noktasında katkı sunacak olan İktisat Doktora Programı; mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurtdışında da görev yapabilecek bir donanıma sahip olmasını hedeflemektedir.

İktisat Doktora Programı (İngilizce) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/iktisat-doktora-programi-ingilizce/

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

Temel İslam Bilimleri Doktora Programına kabul edilen ilim yolcuları, ücretsiz İngilizce hazırlık sınıfı okuma, alanında yetkin hocalardan ders ve özel seminerleri alma, İbn Haldun Üniversitesi Onur Programının sunacağı klasik Arapça ve İslami ilimlerin temel metinlerini okuma imkânı bularak alanın temel literatürünü Arapça, İngilizce ve Türkçe takip edebilecek bir donanıma kavuşacaklar. Medeniyetimizin en itibarlı yükseköğretim kurumlarından Süleymaniye Medreseleri’nde usta-çırak anlayışıyla eğitimlerini alacak genç akademisyenler, yurt içi ve yurt dışı çeşitli araştırma bursları, proje destekleri ve dünyanın birçok ülkesinden kurum işbirlikleri ile akademik hayata profesyonel bir şekilde hazırlanmış olacaklar.

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (%30 İngilizce) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/temel-islam-bilimleri-doktora-programi/

Klinik Psikoloji Doktora Programı

Modern zamanların hayatımıza birçok farklı problemlerle yansıdığı günümüzde eğitim, sağlık ve hatta ticari sektörler de dahil olmak üzere birçok farklı kurumda psikolog bulundurmak neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle içinde yaşadığımız çağ ve başta komşularımız olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan şiddetli savaşların çok daha geniş kitleleri etkilemesiyle ruh sağlığı alanında yetişmiş uzmanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Klinik Psikoloji Doktora Programı, benzersiz eğitim olanaklarıyla, ruh sağlığı alanında sahada aktif olarak yer almak ve bu alanda teorik ve pratik yetkinliğe sahip olmak isteyenleri bekliyor.

Klinik Psikoloji Doktora Programı (Türkçe) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/klinik-psikoloji-doktora-ingilizce/

Tarih Doktora Programı

Tarih Doktora Programı, mensuplarını gerçek anlamda bir Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi uzmanı olarak yetiştirmeyi hedeflerken, bunu, Türkiye’de neredeyse benzersiz bir Dünya Tarihi ve Genel Historiyografi bilgisiyle tamamlamayı da vadetmektedir. Hem yoğun hem çok-kültürlü bir öğrenim ortamından geçen öğrenciler, üst düzey akademik ortamlara kültürel açıdan da çalışma temposu açısından da intibak edebilecekler.

Tarih Doktora Programı (İngilizce) başvuru sayfası: http://apply.ihu.edu.tr/tarih-doktora-programi/