İbn Haldun Üniversitesi

Burs Olanakları

Burs

2018-2019 Akademik Yılı’nda üniversitemizin tüm lisans programları burslu kontenjanlardan oluşmaktadır. Burslu kontenjanlardan üniversitemize yerleşip kayıt yaptıran tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar ve yurt* imkânı sağlanacaktır. Mezun olan tüm öğrencilerimize dizüstü bilgisayar hediye edilecektir.

Bunlara ek olarak tercih ve yerleşme sıralarına ve ÖSYM puanları ile Türkiye genelinde sahip oldukları sıralamaya göre aşağıdaki burslardan birini almaya da hak kazanacaklardır.

İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu

Her programa 1. sırada yerleşen öğrenciye 1.500 TL, 2. sırada yerleşen öğrenciye 1.250 TL, 3. sırada yerleşen öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

Tercih Bursu

İlk 3 tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne üniversitemizin programlarını yazan ve yerleşen her öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

Derece Bursu

Derece bursu kapsamında; üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır:

  1. Hukuk, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Medya ve İletişim, Psikoloji ve Tarih Lisans Programları için ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk 3.000,
  2. İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programları için ilk 2.500, ilk 5.000 ve ilk 10.000,
  3. Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyoloji Lisans Programları için ilk 5.000, ilk 10.000 ve ilk 15.000.

Daha önce başka bir lisans programından mezun olan öğrenciler yurt ve nakdi burs imkânlarından faydalanamamaktadır.

Öğrenim ücreti muafiyeti ile ücretsiz yurt imkânı, İngilizce Hazırlık Programı’nda 1+1 yıl, lisans programında ise 4+1 yıl süresince devam eder. Toplam bursluluk süresini dolduran öğrenciler ücretli öğrenciye dönüşürler.

Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler karşılıksız olup öğrenci derslere kayıt olarak devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde yılda 9 ay boyunca olmak üzere, İngilizce Hazırlık Programı’nda 1+1 yıl, lisans programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam eder. Bu süreler Çift Anadal Programına devam eden öğrenciler için 2, Yandal Programına devam eden öğrenciler için 1 yarıyıl daha uzatılır. Belirtilen süreler içerisinde herhangi bir akademik başarısızlık sebebiyle burs kaybı söz konusu değildir. Belirtilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazanan öğrenciler yalnızca en yüksek olanından faydalanabilirler.

Bursların devam şartlarıyla ilgili detaylı bilgi İbn Haldun Üniversitesi Burs Yönergesi’nde yer almaktadır.

* : Anlaşmalı yurtların kural ve imkânları çerçevesinde bu hizmet sunulacaktır. Yurt imkânından faydalanabilmek için öğrencinin her yarıyılda derslere kayıt olarak devam etmesi gerekir. Devamsızlık sebebiyle yurt hakkını kaybeden öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda da yurda kayıt yaptıramazlar.