İbn Haldun Üniversitesi

Güçlü Akademik Kadromuz Uluslararası Saygınlığa Sahip İsimlerle Zenginleşiyor

Üç dilli ve mukayeseli eğitim anlayışı, ulusal ve uluslararası kurumlarla yaptığı iş birlikleri ve yetiştirdiği öğrencilerle sosyal bilimlerde dünya çapında söz sahibi olmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi, güçlü akademik kadrosunu da alanlarında uluslararası saygınlığa sahip değerli akademisyenlerle zenginleştiriyor.

Akademik yıl başı itibariyle Prof. Dr. Erik Ringmar, Prof. Dr. miriam cooke, Prof. Dr. Bruce Lawrence,  Dr. Anas al Shaikh Ali ve Dr. Mokhtar Maghraoui de İbn Haldun Ailesine dahil oldular.

Öğrencilerimizin kendilerinden yoğun bir şekilde istifade edeceğine inandığımız Prof. Dr. Erik Ringmar, Prof. Dr. miriam cooke, Prof. Dr. Bruce Lawrence, Dr. Anas al Shaikh Ali ve Dr. Mokhtar Maghraoui’ye hoş geldiniz diyor, Üniversitemizde nitelikli akademik çalışmalarının devamını diliyoruz.

Kıymetli hocalarımızı kısaca tanıyalım:

ABD’den İngiltere’ye, Çin’den İsveç’e ve son olarak İbn Haldun Üniversitesine

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüzün akademik kadrosuna katılan ve “Comparative International Systems” dersi veren Prof. Dr. Erik Ringmar, 1993’te Yale Üniversitesinde siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı. London School of Economics’te karşılaştırmalı politikalar üzerine 12 yıl ders veren Prof. Dr. Ringmar,  2007-2013 yılları Çin’de arasında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler profesörü olarak akademik çalışmalarına devam etti.

Akademik ilgi alanları uluslararası hareketler ve uluslararası ilişkilerin tarihi etrafında şekillenen Prof. Dr. Erik Ringmar, 2014 yılından beri İsveç’te Lund Üniversitesinde öğretim üyeliği vazifesine devam ediyordu. Kimlik, modernite, Avrupa ve Doğu Asya tarihi, kapitalizm ve emperyalizm odaklı 5 kitap (Liberal Barbarism: The European Destruction of the Palace of the Emperor of China; Identity, Interest and Action: A Cultural Explanation of Sweden’s Intervention in the Thirty Years War; The Mechanics of Modernity in Europe and East Asia: Institutional Origins of Social Change and Stagnation; Surviving Capitalism: How We Learned to Live with the Market and Remained Almost Human; A Blogger’s Manifesto: Free Speech and Censorship in a Digital World ) ve tarih yazımının sorunları, uluslararası hukuk, anlatı teorisi ve uluslararası siyaset üzerine 50’den fazla akademik makalenin yazarı olan Prof. Dr. Ringmar’ın eserleri Çince, Korece ve Almancaya da çevrildi.

Modern Arap Kültürü ve Edebiyatına Nitelikli Bir Bakış

Bu dönem İbn Haldun Ailesine katılan bir diğer isim ise Prof. Dr. miriam cooke. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren ve halen Süleymaniye yerleşkemizdeki Medrese-i Salis’te eğitim faaliyetlerine devam eden Medeniyetler İttifakı Enstitümüzün (MEDİT) misafir akademik kadrosunda yer alan Prof. Dr. cooke, Duke Üniversitesinde de modern Arap dili ve edebiyatı ve kültürü, savaş ve cinsiyet, Filistin-İsrail çatışması, post-kolonyal teori üzerine dersler veriyor. 1980 yılında Oxford Üniversitesinde doktorasını tamamlayan; Fas, Tunus, Romanya, Endonezya, Katar ve Mısır’daki üniversitelerde akademik çalışmalar yapan Prof. Dr. miriam cooke, halen MEDİT bünyesinde verdiği “İslam ve Otobiyografi” başlıklı seminerlerine devam ediyor.

Çalışmalarında modern Arap edebiyatında toplumsal cinsiyet ve savaş ile Arap kadın yazarlarının İslami feminizm inşasına odaklanan Prof. Dr. cooke’un başlıca eserleri The Anatomy of an Egyptian Intellectual:  Yahya Haqqi (1984); War’s Other Voices: Women Writers on the Lebanese Civil War (1988); Women and the War Story (1997); Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Literature (2001); Dissident Syria: Making Oppositional Arts Official (2007) and Nazira Zeineddine: A Pioneer of Islamic Feminism (2010); Tribal Modern: Branding New Nations in the Arab Gulf (2014); Dancing in Damascus: Creativity, Resilience, and the Syrian Revolution (2017) başlıklarını taşıyor. “Hayati, My Life” isimli bir de romanı olan Prof. Dr. miriam cooke’un eserleri Arapça, Çince, Fransızca, Felemenkçe ve Almancaya da çevrildi.

İslam Tarihi Üzerine 40 Yıllık Bir Emek

Yale Üniversitesinde Dinler Tarihi alanında doktorasını tamamlayan ve 40 yılı aşkın süredir Duke Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Bruce Lawrence, MEDİT’te misafir öğretim üyesi olarak ders verecek olan bir diğer akademisyen. Asya kültürleri, dinleri ve dilleri ile İslam’ın Asya’daki sosyal tarihi ve oradan yetişen Müslüman âlimler üzerine çalışan Prof. Dr. Lawrence, Avrupa’nın Asya’daki sömürgecilik geçmişi ve sonrasıyla da özel olarak ilgilendi. Prof. Dr. Bruce Lawrence MEDİT’te “Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod” dersi veriyor.

Fundamentalizm, din ve ideoloji üzerine çalışmaları da bulunan Prof. Dr. Bruce Lawrence’ın 20’ye yakın dile çevrilen eserlerinden bazıları şunlar: Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age (1989), Shattering the Myth: Islam beyond Violence (1998), Beyond Turk and Hindu: Contesting Islamicate India (2000), New Faiths/Old Fears (2002), Sufi Martyrs to Love: The Chishti Brotherhood in South Asia and Beyond (2002), Muslim Networks from Hajj to Hip Hop (Prof. Dr. miriam cooke ile birlikte, 2005)

“The Muslim 500” Listesinden İki Önemli Âlim

MEDİT bünyesinde “Epistemological Bias in Popular Culture” dersini veren Dr. Anas al Shaikh Ali, Amerika çalışmaları üzerine yaptığı doktorasını Manchester Üniversitesinde tamamladı. İngiltere merkezli Müslüman Sosyal Bilimciler Derneğinin (AMSS) ve İslamofobi ve Irkçılığa Karşı Forumun (FAIR) başkanlığını yürüten Dr. Anas al Shaikh Ali, aynı zamanda Uluslararası İslâm Düşünce Enstitüsünün (IIIT) akademik danışmanlığını da sürdürüyor. Dünyanın en etkili Müslüman entelektüellerinin seçildiği “The Muslim 500” listesinde de yer alan Dr. Anas al Shaikh Ali; İslamofobi, Batı popüler kültüründe İslam, İslam ve medya, Avrupa’da Müslümanların eğitimi ve Avrupa’da Müslüman söylemi konularında akademik faaliyetlerine devam ediyor.

 

“The Muslim 500” listesinde yer alan bir diğer isim olan Dr. Mokhtar Maghraoui, New York’ta Yahudi ve Hristiyan cemaatlerle dinler arası çalışmalar da yaptı. Al-Madina Enstitüsünün kurucuları arasında yer alan ve Kuzey Amerika’da İslam’ın doğru bir şekilde tanıtılması faaliyetlerine öncülük eden âlimlerden biri olan Dr. Mokhtar Maghraoui, MEDİT’te “Dünya Hukuk Gelenekleri” dersini veriyor.