İbn Haldun Üniversitesi

Halil Berktay, 100. Yılında 1. Dünya Savaşı’nı 3 Konferansla Ele Aldı

1. Dünya Savaşı; 4 yıl gibi uzun bir sürece yayılmasıyla, Avrupa merkezli küresel bir savaş olmasıyla; Avustralya halklarından Hintlilere, Japonlardan Kanada ve ABD yerlilerine birçok milletten milyonlarca insanın savaş sonucunda yaşamını yitirmesiyle ve sosyal/askeri/siyasi/iktisadi etkilerinin yıllarca silinmemesiyle, dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Savaş, Çanakkale gibi, Kut’ül Amare gibi nice kahramanlık destanına imza atılmasına rağmen, mağlup tarafta yer alması sebebiyle, Osmanlı İmparatorluğunun da yıkılışını hızlandırarak Türk milletini derinden etkilemişti.

1. Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yılı olması dolayısıyla, ülkemizde ve dünyada gerek siyasi platformlarda gerekse ilmi çevrelerde birçok anma toplantısı gerçekleştirildi.

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü de, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay’ın nezaretinde Başakşehir Yerleşkemizde gerçekleştirilen konferans dizisinde, 1. Dünya Savaşı’nı ilmi yönden ele alan üç programa imza attı.

1. Dünya Savaşı Konferans ve Panel Dizisi kapsamında 5 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk seminerinde siyasi ve askeri açıdan ana hatlarıyla ittifakları, açılan cepheleri ve verilen kayıpları anlatan Prof. Dr. Berktay; 1. Dünya Savaşı’nın genel bir panoramasını, savaşı doğuran sebepler ve savaşın seyri itibariyle ele aldı.

Aynı dizi çerçevesinde 12 Aralık Çarşamba günü ise “Siper Savaşlarında Yaşam ve Ölüm” konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Halil Berktay; çeşitli cephelerde savaşan Alman, Rus, İngiliz, Fransız, Anzak ve Osmanlı askerlerinin siperlerinden fotoğraflar ve savaş ressamlarının çizdiği tablolar üzerinden, siper savaşlarında yaşananlar ve askerlerin gündelik hayatından detayları paylaştı.

1. Dünya Savaşı Konferans ve Panel Dizisi’nin son programında ise, 26 Aralık Çarşamba günü, “Acılar, Kayıplar, Hâtıralar” başlığıyla, savaşın sonuçları toplumsal ve insani boyutta ele alındı. Prof. Dr. Halil Berktay’ın söz konusu sunumunun ardından, “Harb-ı Umumî’den Kalan İsimsiz Sadalar” konulu bir kısa bir müzik dinletisiyle de, savaştan geri kalan hatıraların özellikle türkülerdeki izleri sürüldü.

Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi gibi birçok saygın akademisyenin akademik kadrosunda yer aldığı İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü; düzenlediği bu tür kültürel etkinlikler ve Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla dünya, Osmanlı ve Türkiye tarihi alanlarında ciddi katkılar sunmaya devam edecek.