İbn Haldun Üniversitesi

İbn Haldun Üniversitesinde Sanat Kursları Başladı

İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklı özelliklerinden biri olan sanat kurslarında eğitimler başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ney, ud, bağlama, keman, piyano, hüsn-ü hat, resim ve vurmalı çalgılar kurslarının yanında bu sene öğrencilerden gelen talepler üzerine ahşap oymacılık kursu da açıldı.

Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı uhdesinde hizmet veren sanat kurslarında eğitimler, alanında uzman eğitimciler tarafından 8 haftalık periyotlarla haftada 2’şer saat devam edecek. 8 haftalık ilk periyot sonrasında gelen talepler doğrultusunda eğitimler planlı bir şekilde devam edecek ve en az 7 kişinin talep etmesiyle ise yeni bir sanat kursu açılabilecek.

“Öğrencilerimize Sadece Akademik Birikim Değil, Sanatsal Bir Derinlik de Kazandırıyoruz”

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sanat Kursları Danışmanı Dr. Mehmet Öncel, İbn Haldun Üniversitesinin öğrencilere sadece akademik birikim sunmadığını, bunun yanında onların kişisel gelişimlerini akademik bir perspektifle ele alarak kendilerine sanatsal bir derinlik kazandırmayı hedeflediklerini ve bunun en önemli araçlarından birinin bu kurslar olduğunu söyledi.

Sanat kurslarına geçen yıla nazaran daha ciddi bir talep olduğunu ifade Dr. Mehmet Öncel, sözlerine şöyle devam etti: “İbn Haldun Üniversitesini diğer üniversitelerden ayıran en önemli farklardan biri de bu kursların bizzat üniversite tarafından sunuluyor olmasıdır. Bu kurslarda kadim kültürümüzün ve İslam estetiğinin gerek hüsn-ü hat gerekse musikisi gibi en bariz örnekleri yer alırken; bunun yanında piyano ve keman gibi Batı kültürüne dair sanatlara dair eğitimler de verilmektedir.”