İbn Haldun Üniversitesi

İbn Haldun Üniversitesinde üç doktora programı…

İbn Haldun Üniversitesi gerçek bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. Üniversitenin Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) yaptığı İşletme Yönetimi, İktisat ve Temel İslam Bilimleri Doktora programları başvuruları onaylandı.

Verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye’de ve dünyada “araştırma üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora başvurularının sürdüğü bir dönemde eğitim faaliyetlerine üç doktora programı ekledi.

İşletme Doktora Programı:

Açtığı işletme doktora programı ile disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerine modern işletme yönetimi alanında ortaya çıkan problemleri, işletmeye olan etkilerini çok boyutlu olarak analiz etme ve yorumlama kabiliyeti kazandırmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi, uluslararası akademik camiada söz sahibi olacak akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca işletme doktora programı; sürekli devinim içinde olan ve yenilenen yönetim kültürünün yakından takip edilebilmesi ve dünyadaki tüm ülkelerle entegre bir bakış açısının verilebilmesi amacıyla evrensel bir dil olması özelliği dikkate alınarak İngilizce verilmekte.

İktisat Doktora Programı:

Üniversite bünyesinde açılan iktisat doktora programı ise, iktisat alanındaki araştırmaların geliştirilmesine, bu araştırmalardan hem ulusal hem de uluslararası seviyede önemli çıktıların elde edilebilmesine ve bu çıktıların etkilerinin yaygınlaştırılabilmesi için ülke ihtiyaçlarına uygun, sorunları tespit etme ve çözüm üretme becerisine sahip iktisatçıların yetişmesine katkıda bulunuyor.

Program, üniversitelerin, firmaların ve dünya genelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış araştırmacı, akademisyen, uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmeyi amaçlıyor.

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı:

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı, sağlam bir Türkçe, Arapça, İngilizce dil temeline dayalı olarak İslami ilimleri ve modern sosyal bilimleri asli kaynaklarından araştırıp öğrenme ve yorumlama becerisi kazandırıp, İslami ilimlerde kaliteli akademik üretime imkân verebilen bir eğitim anlayışı ile faaliyet gösteriyor.

Program ayrıca, hem Türkiye’de hem de dünyadaki Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları geliştirmek ve bu araştırmalardan ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çıktılar elde edip etki dairesini genişletmeyi hedeflemekte.

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Doktora Programına ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İşletme Doktora Programı (İngilizce)

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Doktora Programına ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İktisat Doktora Programı (İngilizce)

İbn Haldun Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Doktora Programına ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (%30 İngilizce)