İbn Haldun Üniversitesi

Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz lisansüstü programlarına kabul alan öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini Üniversitemizin Başakşehir Yerleşkesine gelerek şahsen tamamlayabilirler.

İkinci kayıt dönemi, 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde 9.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lisans diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı
 2. Lisans transkriptinin aslı
 3. ALES sonuç belgesi (tezsiz programlar hariç)
 4. İngilizce sınav sonuç belgesi (TOEFL, YDS, vb.)
 5. Nüfus cüzdanı aslı
 6. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 7. Diploma denklik belgesi (Yurtdışında bir kurumdan mezun olan TC vatandaşı öğrenciler için)
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 9. Banka hesap cüzdanı fotokopisi (Aylık yaşam katkı payı almaya hak kazanan öğrenciler için)

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik ya da tahrif edilmiş belge ile kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

 

Kayıt ile ilgili sorularınızı ogrenciisleri@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.