İbn Haldun Üniversitesi

Peygamber ve Şair (Kaside-i Bürde’nin Söyledikleri)