İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Atar Venedik Komisyonu’na seçildi

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar, Venedik Komisyonu olarak bilinen resmi adıyla “Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu”nun Türkiye temsilcisi olarak atandı. 

Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organı olarak 1990 yılında 18 Avrupa ülkesinin taraf olduğu bir anlaşmayla kuruldu. Türkiye, kuruluşundan bu yana Komisyonun üyesi konumunda.

Hali hazırda Komisyonda 47’si Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere toplam 61 üye ülke bulunuyor. Komisyonun temel faaliyet alanlarını, demokratik kurumlar, temel hak ve hürriyetler, seçimler ve siyasi partiler oluşturuyor.

Venedik Komisyonu’na üye ülkelerin temsilcileri, özellikle anayasa hukuku ya da uluslararası hukuk alanında uzman akademisyenler, anayasa mahkemesi yargıçları ve parlamenterlerden oluşuyor.