İbn Haldun Üniversitesi

Süleymaniye İlim ve Araştırma Merkezi açıldı

Lisans ve lisansüstü kademesinde başarılı öğrencilere standart müfredatın üzerinde sürekli ve dönemsel programlar düzenleyen İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı, İslami İlimler eğitim ve araştırmalarına odaklanan ayrıcalıklı bir ilmi merkezle yoluna devam ediyor: Süleymaniye İlim ve Araştırma Merkezi (SİLM).

İslami İlimler sahasındaki öğrencilere ve genç araştırmacılara derinlikli bir eğitim ve araştırma imkânları sunan SİLM, çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve geleceğe yönelik güçlü birikim oluşturmaya katkı sunabilecek rabbânî âlimler yetiştirmeyi gaye ediniyor.

İstanbul’un kalbi Süleymaniye Külliyesi Mülazımlar Medresesi’nde faaliyet gösterecek olan SİLM’e bu sene hem lisans hem de ihtisas kademelerinden öğrenci ve asistan kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız