İbn Haldun Üniversitesi

“Tarihin bize yüklediği misyonu yeniden değerlendirip, rolümüzü belirlemeliyiz”

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Monokl Okumaları” kapsamında kendi yazdığı Malcolm X kitabını öğrencilere anlattı. Malcolm X’in Amerikan toplumu içinde, Necip Fazıl’ın söylediği gibi “surda bir gedik açtığını” belirten Prof. Şentürk, “Artık küresel başarılar getirecek bir gençliğe ihtiyacımız var. Tıpkı Malcolm X gibi ‘surda gedik açacak’, tarihin bize yüklediği misyonu küresel olarak yeniden değerlendirerek, rolümüzü belirleyecek gençlere ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Prof. Şentürk dünyanın artık açık medeniyet çağında yaşadığını vurgulayarak, Türkiye’nin ve Türk gençlerinin dünyanın farklı yerlerindeki müslümanların sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin rolünü küresel çerçevede yeniden belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Şentürk, postmodern çağda “hakikat vardır, doğru ve yanlış vardır” demenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Prof. Şentürk, postmodernizmin dünyaya “herkesin farklı bir doğrusu vardır” söylemini yaymaya çalıştığını belirterek, “Bu tür bir tutum, tüm beşeriyeti nihilizme götürecek bir yaklaşımdır. ‘Hakikat yoktur’ demek, din de, kitap da yoktur demektir. ‘Herkese göre doğru başkadır’ demek, dinin ve ahlakın temeline dinamik koymak anlamına gelir. Bu aşamada bütün Müslümanlara düşen görev, ‘Hakikat vardır, doğru vardır’ demektir. Bu oynayacağımız küresel roldür. Çünkü onlar ellerindeki hakikat iddiasıyla kendilerine sunulan bütün seçenekleri yok ettiler. Hristiyanlık, Yahudilik, sosyalizm, kapitalizm, faşizm gibi kavramların hepsi yanlış çıktı. Şimdi yeni bir ‘doğrunun’ olmadığını söylüyorlar. Bunun karşılığında bizim, ‘hakikat ve doğru vardır’ deyip, bunu bütün insanlığa sunabilmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Prof. Şentürk, açık medeniyet aşamasına girilen dünyada her şeyin yeniden tanımlanacağını da vurgulayarak, yeni aşamaya girildiğinin farkına varamayanların yok olacaklarını belirtti. Prof. Şentürk, “Var olmak için yeni aşamanın farkına varıp, kendimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor.” dedi.

“Malcolm X benim gözümde Ertuğrul Gazi gibidir”

Prof. Şentürk, Türkiye’nin ve İslam dünyasının yeni çağa kendisini uyarlaması için, gerekli bilgileri nereden sağladığının da büyük önem taşıdığını belirtti. Açık medeniyetin bir “network çağı” olduğuna dikkat çeken Prof. Şentürk, doğru bilginin ancak kendi enformasyon ağının kurulmasıyla sağlanabileceğini de vurguladı. Prof. Şentürk, “İslam dünyası olarak bizler o ağı kurmaya hazırız, ancak gerekli bağlantılar kurulamamış durumda.” ifadesini kullandı.

Malcolm X’in bu açıdan büyük önem taşıdığını belirten Prof. Şentürk, “Malcolm X benim gözümde, Ertuğrul Gazi gibi adeta bir uç beyiydi. Ertuğrul Gazi ne yaptıysa onu yapmıştır. Malcolm X, ezanı Mekke’den alıp Manhattan’a götürdü. Bugün orada ezan okunuyor. İşte ondan sonraki süreci bizim takip etmemiz gerekli. Dünyadaki müslümanlara yardım elimizi mutlaka uzatmalıyız.” diye konuştu.

Prof. Şentürk, bugün dünyadaki müslümanların dönecekleri ve tutunacakları bir yer aradığını belirterek, “Bugün Ehl-Sünnet’i savunan bir ülke yok. Osmanlının yıkılmasından sonra Ehl-i Sünnet sahipsiz kalmış durumda. İşte bu bize büyük bir sorumluluk veriyor” dedi.

Prof. Şentürk, İslam’ın bütün müslümanları, ama aynı zamanda bütün insanları, evrensel insan haklarının savunulmasına sevk ettiğini belirterek, bu çerçevede nerede olursa olsun mazlumun yanında olmanın önem taşıdığını söyledi. Prof. Şentürk, “Hristiyana, Yahudiye ve ateiste düşmanlığımız yok. Bizim düşmanlığımız zalime karşıdır. İsimleri ‘Ahmet’ ya da ‘Mehmet’ olabilir, eğer zalimlerse onlara karşıyız” ifadelerini kullandı.

Malcolm X’in mirası

Ünlü aktivist Malcolm X’in bugün için savunulması gereken mirasının “İslamı her yere yaymak” olduğuna dikkat çeken Prof. Şentürk, amacın bütün kalplere ulaşmak ve bütün kalpleri ihya etmek olması gerektiğini söyledi. Prof. Şentürk, modernleşme döneminde esas tahrip olan şeyin mimari eserler olmadığını, kalplerin büyük bir tahribat yaşadığını anlatarak şöyle devam etti: “O tahrip olan kalplerin ihya edilmesi, tamir edilmesi gerekiyor. Türk milletinin, gençlerinin kalpleri tahrip edildi, esas onları yeniden onarmak gerekiyor. İnsanların kalplerini ihya etmezsek, tarihi eserleri en güzel şekilde ihya etsek bile, içine girecek kimse bulamayız. Bu mekanlar müze olmanın ötesine geçemezler. Bunu da ancak ilimle, muhabbetle, irfanla ve marifetle yapabiliriz. Şu anda insanların ve bütün beşeriyetin, bizim ve bizim dışımızdakilerin en çok muhtaç olduğu şey, kalplerin ihya edilmesi. Macolm X de işte Amerika’da bunu gerçekleştirdi. Onun davası, kalplerin ihyası davasıydı. Biz de bunu devam ettirmeliyiz.”

Prof. Şentürk, insan hakları mücadelesinin de, Malcolm X’in sürdürülmesi gereken mirası arasında yer aldığını belirtti. Müslümanların son yüzyılda Batı’ya yönelik tepkisellik nedeniyle kendi içine kapandığını ve sadece kendi hakkını savunduğunu belirten Prof. Şentürk, “Bu bizim peygamberimizden aldığımız İslam anlayışına uymaz. Bizim muhabbetle kalpleri ve İslamiyeti tebliğ etmemiz gerekli. Hakikat ve adalet neredeyse onu savunmamız gerekiyor. Dürüstlük ve ahlakı bizim temsil etmemiz gerekiyor. Nerede olursa olsun, mazlumların yanında olmamız gerekiyor. Çünkü İslam evrenseldir. Bütün dünyaya adaleti yerleştirmek için çalışmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.