İbn Haldun Üniversitesi

TÜBİTAK Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı…

Gerçek bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan İbn Haldun Üniversitesinde TÜBİTAK destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) uzmanlarından Alperen Karataş tarafından yapılan bilgilendirme, iki ana başlık altında verildi.

Katılımcılara ilk başlıkta verilen konuları şöyle sıralamak mümkün:

  • SOBAG hakkında bilgilendirme
  • Destek programları hakkında genel bilgiler (1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1011, 1505, 1010, 3001, 3501)
  • Başuru süreçleri

Bilgilendirme toplantısının ikinci başlığında ele alınan konular ise şu şekilde:

  • Bilimsel değerlendirme
  • Değerlendirme kriterleri
  • Başvuru formu bölümleri
  • Başvuru Süreçleri

Sunum dosyasına www.pdo.ihu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.