İbn Haldun Üniversitesi

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Üniversitemizin “araştırma üniversitesi” hüviyeti çerçevesinde, araştırmaya ve uygulamaya dönük eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, 28 Ekim 2018 tarih ve 30579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca, Fakülte bünyesinde İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHAM) kuruldu.

Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma projeleri yürütmek ve desteklemek, bu alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla kurulan Merkez; aynı zamanda uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin hukukun geliştirilmesi noktasında çalışmalara da imza atacak.

UHAM; hukuki uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan yargı mensuplarının doğrudan başvurabilecekleri bilgi, birikim ve temel kaynakları bir araya getirip ulaşılabilir kılmasıyla da önemli bir işlevi yerine getirecek.

İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UHAM) amaçlarına, yürütülecek faaliyet ve projeler ile Merkezin akademik kadrosuna dair detaylı bilgilere, https://law.ihu.edu.tr/ana-sayfa/uluslararasi-hukuk-ve-insan-haklari-uygulama-ve-arastirma-merkezi/ adresinden erişilebilir.