İbn Haldun Üniversitesi

Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu

Hindistan’dan başlayıp İslâm coğrafyasının diğer ülkelerine, oradan Batıya uzanan ilim yolculuğunda pek çok ciddi çalışmaya imza atan, araştırmalarında klasik usulle modern metodolojiyi harmanlamakla beraber hadis ilimleri ve Kur’ân tarihine dair derinlikli birikimiyle oryantalist fikirleri analiz eden Muhammed Mustafa el-Azamî, 20 Aralık 2017’de vefat etmiştir. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, hatırasını yâd etmek üzere vefâtının birinci yıldönümünde uluslararası bir sempozyum düzenleme kararı almıştır.

İlk devir Hadis edebiyatının oluşumu, isnâdın menşei ve Hadis tenkit metodolojisi gibi konular el-Azamî’nin temel ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu itibarla el-Azamî, bazı Batılı araştırmacıların geliştirdiği ve temelde isnâd sisteminin geçersizliği iddiasını içeren tezlere yönelik yazdığı ilmi reddiyelerle tanınmaktadır. Onun modern dönem Hadis araştırmalarına yeni bir soluk getiren On Schacht’s Origins ve Studies in Early Hadith Literature gibi çalışmaları Batılı İslâm araştırmacılarının temel başvuru eserleri arasına girmeyi başarmıştır.

Uzun yıllar Batı üniversitelerinde görev yapan ve oryantalist zihin dünyasını yakından tanıyan Muhammed Mustafa el-Azamî, Kur’ân’ın mushaf haline gelişiyle de yakından ilgilenmiştir. Kur’ân’ın mushaflaşma sürecini Kitab-ı Mukaddes’in oluşum serüveniyle mukayeseli olarak ele alması el-Azamî’nin özgün yönlerinden birini oluşturmaktadır.

19-20 Aralık tarihlerinde İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde “Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu (Hayatı, Fikirleri ve Katkıları)” başlığıyla düzenlenecek olan sempozyumda, Muhammed Mustafa el-Azamî, vefatının birinci sene-i devriyesinde konunun yerel ve uluslararası uzmanı akademisyenler tarafından ele alınacak.

 

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ RİNG SERVİS İÇİN TIKLAYINIZ KONUM İÇİN TIKLAYINIZ