İbn Haldun Üniversitesi

XXI Asır Tehditleri ve İslam Marifeti Gayeleri

İbn Haldun Üniversitesi, bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

İbn Haldun Üniversitesi, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Özbekistan Cumhuriyeti Din İşleri Komitesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “21. Asrın Tehditleri ve İslam Marifetinin Gayeleri” konulu uluslararası konferansta; İmam Mâtürîdî, İmam Buhari, İmam Tirmizi, Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Hâce Bahâeddin Nakşibend, Abdülhâliķ Gucdüvânî, Hoca Ahmet Yesevi ve diğer büyük İslam ârif ve âlimlerinin görüşleri ışığında, dünyanın farklı yerlerinde teröre kaynaklık eden radikal fikirler ve cehaletle mücadelede İslam marifetinin ve mirasının önemi üzerinde durulacak. Ayrıca İslam uleması arasında iş birliğinin geliştirilmesi de toplantının önemli gündem maddelerinden olacak.

Uluslararası “21. Asrın Tehditleri ve İslam Marifetinin Gayeleri” Konferansı, 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 9.00’da İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsünde başlayacak.

Program:

Saat 9.30-10.30 / Açılış Konuşmaları

– Prof. Dr. Recep Şentürk – İbn Haldun Üniveristesi Rektörü

– Prof. Dr. İrfan Gündüz – İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

– Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı

– Alisher Azamhocayev – Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

– Aboubacar Abdullah Senghore – IRCICA Genel Direktör Yardımcısı

–  Dr. Muzaffar Kamilov – Özbekistan Cumhuriyeti Din İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı

– Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı

Saat 10.30 – 11.15 / I. Oturum Konuşmacıları

Dr. Shaazim Minovarov – Özbekistan İslam Uygarlık Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Talha Köse – İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Shuhrat Yavkaçev – Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi Rektörü

Saat 11.15 – 11.25 / Ara

Saat 11.25 – 12.10 / II. Oturum Konuşmacıları

Dr. Abdulaziz Mansur – Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı

İsmetullah Yesevi – Hoca Ahmet Yesevi’nin 27. Kuşaktan Torunu

Prof. Dr. Serdar Demirel – İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü Müdürü

A. Muminov – İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

Dr. Selim Argun – Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

12.10-12.45 / Kapanış Konuşmaları ve Plaket Takdimi