İbn Haldun Üniversitesi

Yüksek Lisans için Son Başvuru 27 Eylül

İbn Haldun Üniversitesi yüksek lisans başvuru süreci 27 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yüksek lisans başvurusu yapmak için ilk olarak Online Başvuru sayfasından başvurunuzu tamamlamanız, ardından aşağıdaki belgeleri yukarıda belirtilen tarihe kadar  sbe@ihu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Yüksek lisans başvuru belgelerinizi tek seferde göndermeniz önemle rica olunur. Bu tarihe kadar ilgili evrakları göndermeyen adaylar yazılı sınav ve mülakata davet edilmeyeceklerdir.

Yüksek lisans sınav başvurusu için gereken belgeler şunlardır:

  • Özgeçmiş
  • Niyet Mektubu
  • Transkript (orijinal)
  • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
  • ALES Belgesi (tezsiz programlar hariç)
  • Yurtdışında bir kurumdan mezun olan öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi,
  • Varsa dil yeterlilik belgesi
  • Referans mektubu (2 adet)
  • Nüfus cüzdanı veya pasaport (orijinal)

Not 1: Yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan adaylar üniversitemizin yapacağı dil sınavına girerek bu belgeyi alabilir. Yabancı dil sınavı tarihi ve detaylı bilgi almak için Dil Sınavı sayfasını ziyaret ediniz.

Not 2: Referans mektuplarının üniversitedeki akademisyenlerden olması şarttır. Referans mektubunuzu sbe@ihu.edu.tr adresine göndermeniz ya da mülakat günü kapalı zarf içinde üstü imzalı olarak mülakat günü getirmeniz gerekir.

Not 3: Aday mülakat için çağrılırsa, CV ve Niyet mektubunun bir örneğini yanında getirmek zorundadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları:

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: