2018 Tercih Dönemi Sıkça Sorulan Sorular

1. İbn Haldun Üniversitesinde hangi fakülte ve bölümler vardır?

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

2. İbn Haldun Üniversitesi burs olanakları nelerdir?

Burs*

Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri ve mezuniyetlerinde kendilerine hediye edilecek bir dizüstü bilgisayar verilir. Ayrıca bütün burslu öğrencilere Üniversite tarafından belirlenecek şartlarda ücretsiz yurt imkânı sağlanır. Yurda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtların şartlarını kabul etmeleri gerekir. Yurt imkânından faydalanabilmek için öğrencinin her yarıyılda derslere kayıt olarak devam etmesi gerekir. Devamsızlık sebebiyle yurt hakkını kaybeden öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda da yurda kayıt yaptıramazlar.

*Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler yurt ve nakdi burs imkanlarından yararlanamaz. 

Derece Bursu

Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır.

  • Hukuk, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Medya ve İletişim, Psikoloji ve Tarih Lisans Programları için ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk 3.000,
  • İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programları için ilk 2.500, ilk 5.000 ve ilk 10.000,
  • Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyoloji Lisans Programları için ilk 5.000, ilk 10.000 ve ilk 15.000.

İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu

Her programa 1. sırada yerleşen öğrenciye 1.500 TL, 2. sırada yerleşen öğrenciye 1.250 TL, 3. sırada yerleşen öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

Tercih Bursu

İlk 3 tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne Üniversitemizin programlarını yazan ve yerleşen her öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

Yurt dışı Doktora Desteği

Herhangi bir puan türünde ilk 100’e girmeyi başarıp üniversitemize yerleşen ve mezuniyetinde bölümünü ilk 3’te bitiren öğrencilerimize yurt dışında alacakları doktora eğitimi süresince aylık 1000$ burs sağlanır. Bu burs 5 yıl ile sınırlıdır.

3. Nakdi burs olanaklarını birleştirerek kullanabilir miyim?

Hayır, öğrencilerimiz nakdi burs imkânlarımızdan sadece birini ve en yüksek olanı kullanabilir.

4. Burslar kaç yıl süreyle geçerlidir? ÖSYM bursu hangi durumlarda kesilir?

Öğrenim ücreti muafiyeti, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4+1 yıl süresince devam eder.

Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler karşılıksız olup öğrenci derslere kayıt olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde yılda 9 ay boyunca olmak üzere, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam eder.

Bu süreler Çift Anadal Programına devam eden öğrenciler için 2, Yandal Programına devam eden öğrenciler için 1 yarıyıl daha uzatılır.

Bu süreler içerisinde herhangi bir akademik başarısızlık sebebiyle burs kaybı söz konusu değildir.

5. İbn Haldun Üniversitesinde yıllık öğrenim ücreti ne kadardır?

Üniversitemizde 2018-2019 Akademik Yılı için belirlenmiş olan yıllık öğrenim ücreti KDV dâhil;

Hukuk ve Psikoloji Lisans Programları için 50.000 TL,

Diğer lisans programları ile İngilizce Hazırlık Programı için 45.000 TL’dir.

Ancak 2018-2019 Akademik Yılında YKS ile Üniversitemize yerleşip kayıt yaptıran tüm lisans öğrencileri burslu olacağından öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

6. Derslere katılım zorunluluğu var mı?

Derslere;

Hazırlık Programlarında %90,

Lisans programlarında %80 ve

Lisansüstü programlarında %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

7. Hazırlık sınıfında başarısız oldum. Bölümümün Türkçe öğretim yapan programına nasıl geçiş yapabilirim?

Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Üniversitemizde hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde öğretim yapan program olmadığından kurum içinde Türkçe programa geçiş imkânı bulunmamaktadır. Kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

8. Hazırlık Sınıfından muaf olmak için asgari dil puanı ne olmalı?

  • YDS: 90
  • TOEFL-IBT: 79
  • TOEFL-PBT: 550
  • CPE : C
  • CAE: C
  • FCE:B
  • PTE ACADEMIC: 55

9. Yurt dışı dil imkânlarınız var mı?

Evet. Yabancı dil hazırlık sınıfını ilk yıl içinde hiçbir kurda kalmadan tamamlayan öğrencilere yurt dışında dil eğitimi imkanı sunulur.

10. Hazırlık sınıfında muaf olma durumunda ne yapacağım?

Öğrencimiz yeterliliğini ispat edip hazırlık eğitiminden muaf olduğu takdirde lisans programına devam edecektir. İngilizce Hazırlıktan muaf olan öğrenciler, isterlerse bölümlerine geçmeden 1 sene Arapça eğitim alabilirler. Arapça hazırlık sınıfını ilk yıl içinde hiçbir kurda kalmadan tamamlayan öğrencilere yurt dışında dil eğitimi imkanı sunulur.

11. İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra, Arapça hazırlık okuyabilir miyim?

İngilizce hazırlık sınıfını 1 yılda tamamlayan öğrenciler, 1 yıl arapça hazırlık okuyabilirler.

12. Programlarınızda herhangi bir sıralama alt sınırı var mı?

Evet. Hukuk programımız için yerleştirme puan türünde sıralama alt sınırımız; 20.000’dir.

13. İbn Haldun Üniversitesi’ne başka ülkelerden öğrenci kabul ediliyor mu?

Evet, kabul ediliyor. Lisans ÖSYM kontenjanlarımızın %50’si kadar uluslararası öğrenci kontenjanımız vardır.

14. Bilgi Merkezi ve Kütüphane olanakları nelerdir?

7/24 Açık Kütüphane

Bilgi Merkezi aracılığı ile erişilebilen elektronik doküman sayısı 190 milyonun üzerindedir.

Bilgi Merkezinin Kullanım alanı 920 metre karedir.

Bilgi Merkezinin 60 bin ciltlik raf kapasitesine sahiptir.

15. Başka bir üniversiteden İbn Haldun Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurusu yapılabilir mi?

Üniversitemizde eğitim-öğretim 2017-2018 Akademik yılında başlamış olup bütün öğrencilerimiz hazırlık sınıfına kayıt olmuşlardır.  2018-2019 Akademik Yılında lisans seviyesinde sadece hazırlık sınıfı ve 1. sınıf dersleri verilecektir. Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin 1. sınıfı başarıyla tamamlamış olmaları gerektiğinden 2018-2019 Akademik yılında Üniversitemizde yatay geçiş kontenjanı açılamayacaktır.

*Ancak 2017 LYS ile bir yükseköğretim programına yerleşip kayıt olan öğrenciler için Ek1 Madde ile yatay geçiş başvurusu alınacaktır.

16. Üniversitede iki yıllık ön lisans programları var mı?

İbn Haldun Üniversitesi’nde iki yıllık ön lisans programı bulunmamaktadır.

17. İki yıllık önlisans programlarından İbn Haldun Üniveritesi’ne dikey geçiş başvurusu yapılabilir mi?

Üniversitemizde eğitim-öğretim 2017-2018 Akademik Yılında başladığından 2018-2019 Akademik Yılında sadece hazırlık ve 1. Sınıf lisans dersleri verilecektir.

Bu nedenle 2018-2019 akademik yılında dikey geçiş başvurusu alınmayacaktır.

18. Çift anadal ve yandal programları var mı?

Evet, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki tüm bölümleri arasında çift anadal ve yandal programları uygulanan Türkiye’deki tek üniversitedir.

19. Üniversitenizin yurt imkanı var mı?

Üniversitemizin kız ve erkek öğrenci yurtları mevcuttur. Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan burslu öğrencilerimize ücretsiz yurt imkânı sağlanmaktadır.

Yurda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtların şartlarını kabul etmeleri gerekir. Yurt imkânından faydalanabilmek için öğrencinin her yarıyılda derslere kayıt olarak devam etmesi gerekir. Devamsızlık veya disiplin suçu sebebiyle yurt hakkını kaybeden öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda da yurda kayıt yaptıramazlar.

20. İbn Haldun Üniversitesi’nin sosyal imkanları nelerdir?

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerin sosyal, kültürel, sanat ve spor etkinliklerini teşvik etmektedir. Öğrenci kulübü kuruluşu desteklenmektedir ve kültür-sanat, spor ve farklı ilgi alanlarına yönelik sosyal aktiviteler organize etmektedirler. İlk yılda 10 farklı alanda müzik ve sanat kursu, 4 alanda spor kursu öğrenci kulüpleri bünyesinde çok sayıda eğitim öğrencilere sunulmuştur.

Ayrıca üniversitemiz öğrencileri Başakşehir Belediyesi’nin tüm sosyal ve spor tesislerinden ücretsiz olacak faydalanabilmektir.

21. Üniversitemize toplu ulaşım araçları ile nasıl gelinir?

Otobüs ile Ulaşım

İbn Haldun Üniversitesi otobüs durağından geçen İETT hatları:

78E BAŞAKŞEHİR 4.ETAP – KAYABAŞI KİPTAŞ

78F BAŞAKŞEHİR 4.ETAP – FENERTEPE

79B KAYAŞEHİR – BAKIRKÖY

79E KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR – EMİNÖNÜ

79K KAYAŞEHİR – YENİBOSNA METRO

79T KAYABAŞI KİPTAŞ – TAKSİM

MK11 KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR – OLİMPİYATKÖY METRO

MK22 TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE – BAŞAKŞEHİR METRO

Metro ile Ulaşım

Yenibosna durağından indikten sonra Yenibosna tarafından Kayaşehir yönündeki otobüs veya dolmuşları kullanabilirsiniz. Bir diğer seçenek olarak Olimpiyat metrosunda inerek MK11 ya da Metrokent durağından MK22 numaralı otobüsler ile aktarma yapıp İbn Haldun Üniversitesi durağında inebilirsiniz.

Metrobüs ile Ulaşım

Yenibosna durağından indikten sonra Yenibosna tarafından Kayaşehir yönündeki otobüs veya dolmuşları kullanabilirsiniz.

Bu bilgiler üniversitenin meri mevzuatı kaynak alınarak hazırlanmıştır, ihtilaf halinde ilgili mevzuat esastır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur