Akademik Kadromuz Alanında Söz Sahibi Akademisyenlerle Zenginleşiyor


Akademik kadromuz, alanında söz sahibi değerli isimlerin katılmasıyla daha da zenginleşiyor. Son olarak Prof. Dr. İzzet Bozkurt ve Prof. Dr. Şükrü Yıldız akademik kadromuza dâhil oldu.

Bugüne kadar Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Reklamcılık, Marka Yönetimi, Nöropazarlama ve Halkla İlişkiler gibi konularda birçok çalışmaya imza atan Prof. Dr. İzzet Bozkurt, akademik hayatına ve bilimsel çalışmalarına artık İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü çatısı altında devam edecek.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Marka Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Enerji Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku alanlarında çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Şükrü Yıldız ise, bundan böyle İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü kadrosunda akademik hayatını ve bilimsel çalışmalarını sürdürecek.

“Ülkemizde Stratejik İletişim Alanındaki Eksikliği Giderecek Çalışmalar Yürüteceğiz”

Prof. Dr. İzzet Bozkurt’un akademik kadromuza katılması üzerine görüşlerini aldığımız Medya ve İletişim Bölümü Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Öcal, İHÜ İletişim Fakültesi’nin, kuruluş ve büyüme aşamasını hızla tamamlayarak yeni bir evreye geçtiğini belirtti: “Kuruluş döneminde Yeni Medya ve İletişim adıyla genel bir bölüm açmış olan Fakültemiz, İzzet Hoca’nın katılımı ile İkna Edici İletişim alanına doğru genişlemeye başlayacaktır. Akademik ilgi alanları, pazarlama ve iş iletişimi, marka yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık olan Prof. Bozkurt, yeni bölüm ve program ihdası için bize şevk ve yönelim sağlayacaktır. Aramıza katıldığı için mutluyuz ve kendisine hoşgeldin diyoruz.”

Bir araştırma üniversitesi olarak İbn Haldun Üniversitesi’nin birincil misyonunun bütün fakültelerinde ve bölümlerinde uzman akademisyenler yetiştirmek olduğunu hatırlatan Öcal, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Türkiye’de iletişim alanındaki en büyük eksiklik, kurumsal iletişim alanındadır. Firmalar, STK’lar, kamu kurumları, dernekler, odalar, barolar, stratejik iletişim fikrinden ne yazık ki henüz çok uzaktalar. Biz bir yandan geleceği öğretim üyelerini yetiştirirken, bir yandan da ülkemizde stratejik iletişim alanındaki eksikliği giderecek eğitim çabalarına girmek zorundayız. Şu anda Radyo-Televizyon-Sinema Yüksek Lisans programımızı, önümüzdeki dönemde yeni yüksek lisans programları ile takviye ederken, İşletme Fakültemizle çok-disiplinli ortak bir programla öğrencilerimize, onları iş piyasasına daha rekabetçi şekilde hazırlayacak imkânlar sunacağız. Sn. Prof. Dr. İzzet Bozkurt’un katkısını bu alanda daha çok göreceğimizden eminim.”

“Başarılı Bir Hukuk Fakültesi Olmak İçin En Önemli Unsur, Akademik Kadro Zenginliğidir”

Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Çalışkan ise, başarılı bir Hukuk Fakültesi olmak için en önemli unsurun kadro zenginliği olduğunu vurguladı: “İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedefi hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmektedir. Bu hedefi sağlayabilmek için nitelikli ve güçlü bir akademik kadroya ihtiyaç vardır.  Bu bağlamda, Fakültemiz yeni isimlerle güçlenmektedir.  Eğitim ve araştırma bakımından başarılı bir Hukuk Fakültesi olmak için en önemli unsur, akademik kadro zenginliğidir.”

Öğretim elemanlarının farklı üniversite kültürlerinden yetişmiş olmasının, öğrencilerimize hukuk bilgisi edinmeleri ve hayatta başarılı olmaları bakımından fayda sağlayacağının altını çizen Prof. Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti: “Deneyimli ve nitelikli akademik kadromuz, öğrencilerimize hem teorik hem de pratik anlamda farklı ufuklar açmaktadır. Fakültemize yeni atanan Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Ticaret Hukuku alanında ülkemizin yetiştirdiği önemli bir bilim insanıdır. Öğrencilerimiz kendisinin deneyiminden ve bilgisinden faydalanarak, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku gibi Özel Hukuk’un farklı dallarında sadece teorik değil, hem teorik hem de pratik anlamda bilgi edineceklerdir.”

Prof. Dr. İzzet Bozkurt kimdir?

Prof. Dr. İzzet Bozkurt 1966 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Lisesi mezunu olup, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yaklaşık iki yıl Ege Bölgesi Sanayi Odası Halkla İlişkiler Departmanında yayın sorumlusu olarak çalıştı ve kurumun yayın organı olan EBSO HABER dergisini çıkardı.

Daha sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Bozkurt, 1992 yılında ilk yüksek lisans derecesini  “Üniversite Sanayi İş Birliğinde İletişimin Rolü” konulu tezini vererek aldı. Yüksek Öğretim Kurumu bursuyla ABD’de eğitim hayatına devam eden Bozkurt, Roosevelt Üniversitesi’nde “Pazarlama İletişimi” alanında ikinci yüksek lisans derecesini aldı.

“Pazarlama İletişimi Yönetimi” konusundaki doktorasını 1998 yılında tamamlayan Bozkurt, aynı yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent doktor unvanı ile öğretim üyesi oldu. 2003 yılında doçentlik, 2009 yılında ise profesörlük ünvanını alan İzzet Bozkurt; 2000-2004 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı, 2004-2011 yılları arasında İstanbul Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı, bir dönem İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü ve ardından Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İletişim Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerini üstlendi.

Prof. Dr. İzzet Bozkurt’un, reklam, marka, pazarlama, pazarlama iletişimi, siyasal pazarlama, konumlandırma, gibi konularda pek çok araştırması ve yayınlanmış makalesi vardır. Söz konusu alanlara ilişkin olarak pek çok kuruluşa danışmanlık da yapmaktadır.

Prof. Dr. İzzet Bozkurt’un “Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi”, Bütünleşik Pazarlama İletişimi”, “İletişim Odaklı Pazarlama” ve “Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar”  adlı dört kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şükrü Yıldız Kimdir?

Prof. Dr. Şükrü Yıldız, 1964 Yılında Nevşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu.

Yüksek Lisans tez konusu “TTK Hükümlerine Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali”, Doktora tez konusu “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, Doçentlik Tez konusu “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi”, Profesörlük Takdim Tezi ise “TTK Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku”dur. Özel Hukuk ve Ticaret Hukuku’nun pek çok alanında yayınlanmış makalesi, basılmış tebliğleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şükrü Yıldız’ın, birçok makalesinin yanı sıra, “Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar”, Eşit İşlem İlkesi”, “Limited Şirketler Hukuku (1998-2007)”, “Hukuki Mütalalar -2 (1998-2007)”, “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, “TTK’ya Göre Anonim Şirkette Genel Kurul Kararlarının İptali”, “Avrupa Birliğinin Şirketler Hukukuna İlişkin Yayınlanmış Konsey Yönergeleri” adlı eserleri de yayınlandı.

Hakkı ÖcalHukuk Fakültesiİzzet BozkurtMedya ve İletişim BölümüŞükrü YıldızYusuf Çalışkan

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur