Akademik Kariyer Webinar Serisi – İktisat Webinarı

KONU KONUŞMACI TARİH KONTENJAN
İktisat Alanında Akademik Kariyer Yapmak Prof. Dr. Fuat Erdal 3 Haziran 2020, Çarşamba – Saat 20.00 100

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur