Akademik Kariyer Webinar Serisi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Webinarı

KONU KONUŞMACI TARİH KONTENJAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Akademik Kariyer Yapmak Doç. Dr. Talha Köse 9 Haziran 2020, Salı – Saat 21.30 100

Doç. Dr. Talha Köse, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Doktorasını George Mason University School for Conflict Analysis and Resolution’da tamamladı (2010). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı (2000). Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yılında yüksek lisans derecesi aldı (2002). İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı (2010-2016). George Mason University (ABD) ve Maastricht University (Hollanda)’de misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Çalışma alanları Çatışma Analizleri Çözümleri, Barış Çalışmaları, Modern Türkiye’de Kimlik Sorunları ve dış politikada arabuluculuk ve çatışma çözümleri teknikleridir. Türkiye ve Ortadoğu’daki etnik ve mezhepsel kimlikler ve kimlik ayrışmalarının dış politika ve siyasete etkileri üzerine çalışmalar yapmakta. Türkiye’de Alevi kimliği, Ortadoğu’da kimlik ve Dış Politika Tercihleri, Gençler ve Radikalleşme ve Çözüm Sürecinin Toplumsal Boyutları gibi konularda saha çalışmaları bulunmakta. Köse’nin Türkçe’de yayımlanmış İkisi derleme olmak üzere 3 kitabı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış 20’nin üzerinde akademik makalesi bulunmaktadır. Çalışmaları Foreign Policy Analysis, Party Politics, Negotiation and Conflict Management Research, International Journal of Intercultural Relations, Identities: Global Studies in Culture and Power, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Insight Turkey, Perceptions, Uluslararası İlişkiler gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. SETA Vakfı’nın Ankara, İstanbul ve Washington D.C. bürolarında araştırma koordinatörü, dış politika ve güvenlik araştırmacısı olarak çalıştı. Yerel ve uluslararası medyadaki güncel siyasi tartışmaya katkıda bulunmakta. Türkçe ve İngilizce mecralarda çok sayıda analiz, perspektif ve yorumu yayınlanmıştır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur