Akademik Kariyer Webinar Serisi – Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Webinarı

KONU KONUŞMACI TARİH KONTENJAN
Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Alanında Akademik Kariyer Yapmak Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol 1 Haziran 2020, Pazartesi – Saat 21.30 100

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE kamu hukuku alanında 2012 yılında “Çevre Kanunu’na Göre Çevresel Etki Değerlendirmesi” isimli teziyle yüksek lisansını, 2017 yılında “İdarenin Sivil Havacılık Faaliyetleri” isimli teziyle doktorasını tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmaları için YÖK bursu ile Harvard Üniversitesi’nde, doktora tez çalışmaları için ise TÜBİTAK bursu ile McGill Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Mezun olduğu yıldan itibaren sırasıyla Yalova Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur