Enstitüler ve Programlar

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün misyonu, bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar çerçevesinde,

  • Fikri bağımsızlığı ve eleştirel düşünceyi ilke edinmiş,
  • Sosyal bilimler alanında uluslararası ölçekte araştırma yapabilen,
  • Milli ve evrensel değerlerden istifade ederek küresel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen,
  • Gerçekleştirdiği projeleri toplumun hizmetine sunabilen

araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde lisansüstü programlarının koordinasyonundan sorumlu olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün hedefi, ülkemizde milli ve evrensel değerleri esas alan özgün yöntemlerin gelişmesine ve sosyal bilim çalışmalarının yapılmasına katkı sunmak, enstitü misyonu çerçevesinde ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın sayılı sosyal bilim araştırma enstitülerinden biri olmaktır.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı aracılığıyla BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’yle de irtibat halindedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu ülkeleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemekte ve araştırma projeleri hazırlamaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın temel ilgi alanlarını oluşturan, eğitim, gençlik, göç ve medya başta olmak üzere, çevre, kültür, turizm, insan hakları, cinsiyet ayırımı ve entegrasyon konularında çalışmalar yapmakta, projeler hazırlamakta ve yapılan çalışmalara akademik destek vermektedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) medeniyet araştırmaları alanında hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi sunmaktadır. MEDİT, medeniyet araştırmaları alanında Türkiye’deki ilk ve tek program olmasının yanında bu sahada dünyanın en önemli programlarından biri olmayı da hedeflemektedir. Enstitü; İngilizce, Türkçe, Arapça ve İspanyolca olmak üzere dört dilde eğitim vermekte, seçkin akademisyenler, hukuk, tarih, siyaset bilimi, edebiyat, mimarlık ve güzel sanatlar alanlarında nitelikli dersler sunmaktadırlar.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur