İbn Haldun Üniversitesi

Enstitüler ve Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitünün amacı, üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek, ulusal gelişmemize ve kalkınmamıza destek olmak ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda, işletmelerde ve kurumlarda görev alan veya almayı planlayan lisans seviyesindeki üniversite mezunlarını Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde yetiştirmektir.

İslami İlimler Enstitüsü

İslami İlimler Enstitüsü rahmet ve barış dini olan İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmek ve dünyamızda giderek artan nitelikli İslami İlimler öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere İslâm’ın temel kaynaklarını, kadîm ve modern yorumlarını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ana disiplinlerini sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla destekleyerek çağımızı etkileyen beşeri sorunlar hakkında fikir yürütme bilgi ve becerileri kazandıracak lisansüstü programlar oluşturmuştur.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak amacımız; bilginin sürekli tazelendiği bir dünyada zihinleri tekdüze düşünce kalıplarından arınmış, yenilikçi ve eleştirel düşünme becerileriyle donanmış, çözüm odaklı bakış açılarıyla güç kazanmış eğitimciler, uzmanlar, araştırmacılar, liderler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Sunduğu güçlü teori-araştırma-uygulama kombinasyonuyla enstitümüz, kendisini toplumda pozitif değişimler yaratmaya ve mevcut eğitim problemlerini çözmeye adamıştır.

 

Yönetim Bilimleri Enstitüsü

İşletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlara en doğru çözümleri bulmak için gerekli araştırma ve karar verme süreçlerine hakim, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, stratejik yönetim, proje yönetimi, finans yönetimi gibi temel konseptler ile bilgi teknolojilerinin bu alanlarda kullanım metodlarını bilen, çalıştığı iş yerinde gelişmeye öncülük edebilen yönetici adaylarını yetiştirmektir.

 

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı aracılığıyla BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’yle de irtibat halindedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu ülkeleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemekte ve araştırma projeleri hazırlamaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın temel ilgi alanlarını oluşturan, eğitim, gençlik, göç ve medya başta olmak üzere, çevre, kültür, turizm, insan hakları, cinsiyet ayırımı ve entegrasyon konularında çalışmalar yapmakta, projeler hazırlamakta ve yapılan çalışmalara akademik destek vermektedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) medeniyet araştırmaları alanında hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi sunmaktadır. MEDİT, medeniyet araştırmaları alanında Türkiye’deki ilk ve tek program olmasının yanında bu sahada dünyanın en önemli programlarından biri olmayı da hedeflemektedir. Enstitü; İngilizce, Türkçe, Arapça ve İspanyolca olmak üzere dört dilde eğitim vermekte, seçkin akademisyenler, hukuk, tarih, siyaset bilimi, edebiyat, mimarlık ve güzel sanatlar alanlarında nitelikli dersler sunmaktadırlar.