Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme


Küresel COVID-19 salgını dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tavsiye ve direktifleriyle 16 Mart 2020’den itibaren tüm üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de uzaktan yürütülen eğitim-öğretim süreçleri, salgının devam etmesi sebebiyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde de sürdürülmüştü. Bahar’21 Dönemi için YÖK’ün yaptığı anket çalışmaları ve Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler neticesinde, teorik eğitimlerin, Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması gereği, YÖK tarafından 17 Şubat 2021’de ülkemizde tüm üniversitelere bildirilmişti.

YÖK’ün ilgili yazısı ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri Üniversitemiz Senatosu’nda görüşülerek, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar yarıyılında eğitim-öğretim süreçlerinin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantı kararı doğrultusunda, 2020-2021 Bahar yarıyılında Üniversitemiz Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü Programlarında eğitim faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesine; sadece lisansüstü derslerde öğretim üyesinin takdirine bağlı olarak karma (hibrit) yöntem ile de eğitim verilebilmesine 19 Şubat 2021 tarihli Senato toplantısında karar verildi.

Uzaktan Eğitim Sürecinde Külliyemiz ve Kütüphanemiz Açık Olacak

Öte yandan 2020-2021 Bahar Dönemi’nde yürütülecek uzaktan eğitim sürecinde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açık olacak. Salgına yönelik tüm tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanmaya devam edildiği Külliyemizde, Kütüphane imkanları da fiziki mesafe kuralları gözetilerek sunuluyor.

İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitimi Başarıyla Uygulamaya Devam Edecek

Salgının ülkemizde ortaya çıkışından itibaren Üniversitemizde yüz yüze eğitimlere ara verildi ve yaklaşık bir sene boyunca dersler ve sınavlar dahil tüm eğitim-öğretim süreçleri akademik takvimde herhangi bir sarkmaya mahal verilmeden başarılı bir şekilde online olarak yürütüldü.

Ayrıca bu süreçte akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize uzaktan eğitim süreçlerine dair, uzaktan eğitimin pedagojisi konusunda eğitim ve destek hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Öğretim metodları, öğretim materyalleri, ders işleme ve ölçme değerlendirme süreçlerine dair pedagojik eğitimler kapsamında 7-18 Eylül tarihlerinde Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Uzaktan Öğretim Sertifika Programı düzenlenerek tüm akademisyenlerimizin, Uzaktan Öğretim Sertifikası’na sahip olmaları sağlandı.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur