COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

1. UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Uzaktan öğretim yönetim sistemi olarak Canvas’ın kullanıldığı Üniversitemizde, Mart 2020 döneminde; yaklaşık 3400 saat süren 4600 oturum yapılmış, oturum başına ortalama 11 öğrenci katılım göstermiştir.

Nisan 2020 döneminde; yaklaşık 5130 saat süren 5066 oturum yapılmış, oturum başına ortalama 12 öğrenci katılım göstermiştir.

Toplamda yaklaşık 9530 saat ders senkron olarak işlenmiştir.

Bu süreçte, Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından hazırlanan ve eğitim süreçlerinin şeffaflığını güçlendirmeye ve hesap verebilirliğini ortaya koymaya yönelik belgeler hazırlanıp akademisyenlerimizle paylaşıldı. Öğrencilerimizle ve akademisyenlerimizle sürece dair anketler yapıldı. Ayrıca Prof. Dr. Tufan Adıgüzel’in katılımıyla 21 Nisan 2020 Salı günü online eğitimde ölçme ve değerlendirme konusu üzerine bir online seminer gerçekleştirildi. Aynı şekilde Diller Okulu öğretim görevlimiz ve online eğitim süreçleri uzmanı Akın Bulut tarafından, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin katılımına açık bir şekilde, 24-25 Mart 2020 tarihlerinde Türkçe ve İngilizce dillerinde ayrı ayrı “Online Öğrenme Becerileri” atölyeleri düzenledi.

2. A. BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR, WEBİNARLAR, DİJİTAL ORTAMDA TOPLANTILAR (MART 2020)
2. B. BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR, WEBİNARLAR, DİJİTAL ORTAMDA TOPLANTILAR (NİSAN 2020)
2. C. BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR, WEBİNARLAR, DİJİTAL ORTAMDA TOPLANTILAR (MAYIS 2020)
2. D. BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR, WEBİNARLAR, DİJİTAL ORTAMDA TOPLANTILAR (HAZİRAN-TEMMUZ 2020)
3. YAYINLAR

1. İHÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık ve İHÜ Psikososyal Destek Birimi, “Koronavirüs Sürecinde Psikolojinizi Korumak İçin 10 Öneri”. Yayın için tıklayınız. (Detaylı bilgi: https://www.ihu.edu.tr/koronavirus-surecinde-psikolojinizi-korumak-icin-10-oneri/ )

2. İHÜ Psikososyal Destek Birimi, “Psikolojik Sağlamlık”. Yayın için tıklayınız.

3. İHÜ Psikososyal Destek Birimi, “Çocuklarla Koronavirüsü Konuşmak”. Yayın için tıklayınız.

4. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk: “İnsanlık salgından sonra post-korona dönemine girecek” Röportaj için tıklayınız.

5. Prof. Dr. Medaim Yanık: “Koronavirüsle Mücadelede Psikolojik Direnç Şart” Röportaj için tıklayınız.

6. Prof. Dr. Medaim Yanık, “Koronavirüs Sürecinde Aileler için 10 Öneri”. Röportaj için tıklayınız.

7. İHÜ Felsefe Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı: “Salgın Hastalıklarla Etkin Mücadele Devletin Sağlayacağı Dayanışmacılıkla Olur” Röportaj için tıklayınız.

8. İHÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın Koronavirüs sürecine ilişkin “Rekabet Sertleşecek” ve “Küresel Liderlik Eksikliği” başlıklı makaleleri için tıklayınız.

9. İHÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay’ın Koronavirüs sürecine ilişkin muhtelif makaleleri için tıklayınız.

10. İHÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse’nin Koronavirüs sürecine ilişkin “Dünya Siyasetinde Yerelleşme ve Milliyetçiliğin Yükselişi” başlıklı makalesi için tıklayınız.

11. İHÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Ali Aslan’ın Koronavirüs sürecine ilişkin “Dünyada Demokrasinin Yönü” başlıklı makalesi için tıklayınız.

12. İHÜ Felsefe Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Enis Doko, “Artık distopyanın içinde yaşıyoruz” Röportaj için tıklayınız.

13. İHÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut, “Trauma studies of children post world war II”. Journal of Psychology & Clinical Psychiatry (JPCPY), 11(1), 15-16. Makale için tıklayınız.

14. Prof. Dr. Sefa Bulut, Yıldırım, M. (2020). “Öğretmen adaylarının problem alanları ve psikolojik belirtileri”. Journal of Human Sciences, 17(2), 402-414. Makale için tıklayınız.

15. İHÜ İşletme Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tamer Aksoy, Değişime farkındalık kavramı ve uluslararası denetim standardı-500 ışığında iç denetim sürecinde denetim kanıtları. H. Kıral (Ed.), İç Denetim: Kuruma Değer Katmak içinde (411-457. ss.), Ankara : Seçkin Yayınevi. Yayın için tıklayınız.

4. A. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (BİLGİLENDİRMELER)

Psikososyal Destek Birimi bilgilendirmesi için tıklayınız

Psikososyal Destek Birimi bilgilendirmesi için tıklayınız

Psikososyal Destek Birimi bilgilendirmesi için tıklayınız

Psikososyal Destek Birimi bilgilendirmesi için tıklayınız

4. B. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (ONLİNE ETKİNLİKLER)
5. SALGIN SONRASINDA UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PLANLAMALAR VE YENİ DÜŞÜNCELER
  1. Teknik Altyapı: Öğrenci sayımızın azlığı nedeniyle daha Türkiye’de ilk vaka görünmeden önce hazırlıklarımızı yapmış olmamız nedeniyle hiçbir aksama olmadan ve zaman kaybı yaşamadan dersler ve diğer sosyal-kültürel etkinlikler anında internet ortamına taşınarak devam ettirilmiştir. Fakat buradaki asıl meselenin yerli Öğretim Yönetim Sistemleri ve online görüşme uygulamalarının geliştirilmesi olduğu düşünülmektedir. Zira salgınla gelişen sürecin sosyal ve stratejik boyutları hafife alınamayacak mahiyettedir.
  2. Uzaktan Eğitim Süreçlerine ve Uzaktan Eğitimin Pedagojisine Dair Planlamalar: Üniversitemizde uzaktan eğitimin ilk haftasının sonunda öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sürece dair görüş ve önerileri anket yoluyla derlenmiştir. Anket sonucuna göre bir yandan öğretim elemanlarımıza yönelik pedagojik destek eğitimleri sunulmaya ve uzaktan eğitim sürecinin kendine has ortaya çıkan sorunları gündeme alınarak çözüm üretilmeye gidilmiştir. Önümüzdeki dönemde öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize uzaktan eğitim süreçlerine dair, uzaktan eğitimin pedagojisi konusunda eğitim ve destek hizmeti sunulmasına ağırlık verilmesi planlanlanmaktadır. Ayrıca öğretim metodları, öğretim materyalleri, ders işleme ve ölçme değerlendirme süreçlerine dair pedagojik eğitimler sunulması planlanmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur