COVID-19 Süreci ve Sonrasında Dünya Siyaseti Konuşuldu


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüzün 17 Nisan Cuma akşamı düzenlediği panelde, öğretim üyelerimiz “COVID-19 ve Dünya Siyaseti” üzerine konuştu. Zoom Çevrimiçi Toplantı Uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilen panel, kurumsal Youtube hesabımızdan da canlı yayınlandı.

Panelde Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, Koronavirüs pandemisinin uluslararası güvenlik ve barışı nasıl etkileyeceğine değinirken; öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Erik Ringmar, pandemi sonrası küreselleşmenin geleceği ve Dr. Öğr. Üyesi Heba Raouf ise virüsün devletleri nasıl silahsızlandırdığı üzerine konuştular. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wahabuddin Raess ise panelde salgının büyük güç politikalarını nasıl şekillendireceği hakkında görüşlerini açıkladı. Panelin moderatörlüğünü ise Arş. Gör. Abdullah Enes Tüzgen yaptı.

Panel kaydına https://www.youtube.com/ibnhaldununiversitesi2015 adresinden erişebilirsiniz.

Erik RingmarHeba RaoufSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüTalha KöseWahabuddin Ra'ees

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur