Departman

Fakülte Sekreterliği

Fakülte Sekreterliği, İbn Haldun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri, Genel Sekreterlik, Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar ve görevli olduğu Dekanlığa bağlı, idari örgütlerindeki personelin mevzuat çerçevesinde etkin, verimli ve uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri alır.

Fakülte Sekreteri : Aysel Öztürk
E-posta : aysel.ozturk@ihu.edu.tr
Telefon : 0 212 692 0212 / 1210

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur