Departman

Hukuk Müşavirliği


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Hukuk Müşaviri
Bölümü : Genel Sekreterlik
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter
Astları : Avukat

B. Görevin Amacı
"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", “4857 Sayılı İş Kanunu Kanunu”,”5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu”, “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 35' inci maddesindeki görevleri yapmak.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek ve personelin organizasyonunu sağlamak.
2. Müşavirlikte görevli diğer personel ile ilgili eşgüdüm, hizmet içi eğitim ve denetim görevini yapmak.
3. Rektörlük leh/aleyhine açılan davalarla diğer hukuk hizmetlerinde avukatlar arasında koordinasyonu ve iş paylaşımını sağlamak.
4. Hukuk Müşavirliği ile Üniversiteye bağlı diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak.
5. Hukuk hizmetlerinin, güncel mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve organize etmek.
6. Hukuk Müşavirliğince yürütülen işlemlerle ilgili gerektiğinde ve istendiğinde rapor hazırlamak ve bilgi vermek.
7. Hukuk hizmetleri yürütülürken avukatlara hukuki anlamda destek vermek ve görüş bildirmek.
8. Rektör, Rektör Yardımcısı ve diğer birimlere hukuksal anlamda görüş ve önerilerini bildirmek.

Telefon : +90 212 692 02 12

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur