Departman

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın sorumluluk alanında İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda 2547 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde akademik yıla ait hazırladığı bütçe çerçevesinde tüm idari ve akademik birimlere ait çalışanların her türlü ödemelerini, mal ve hizmet alımlarına ait satın alma işlemleri ile yatırım bütçesinde yer alan makine, teçhizat, inşaat alımlarına ait iç ve dış satın alma işlemlerini gerçekleştirilmesi, tüm mali iş ve işlemlerin kayıtlara geçirilmesi, öğrenci muhasebesi işlemlerinin yürütülmesi, mali yapı ve finansal yapıyı ölçümlemeye yarayan raporların oluşturulması, gelir-gider analizleri yaparak ileriye dönük planlama yapılabilmesine olanak sağlayacak yönetim muhasebesi verilerinin üretilmesi, bunun yanında temizlik, yemek, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım, taşıma ve ulaşım ve benzeri hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli şekilde kullanılmasının sağlanması, güvenlik ve çevre kontrolü işlerinin yürütülmesi bulunmaktadır.

Daire Başkanı : Turgut Aydın
E-posta : idarivemaliisler@ihu.edu.tr
Telefon : 0212 692 0212
URL : https://mali.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur