Departman

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Mevzuatlar kapsamında insan kaynakları yönetimi ile ilgili gerekli tüm faaliyetlerinin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapar, planlar, yönlendirir, koordine eder ve denetler.

Daire Başkanı : Fatih Cem Oğuz
E-posta : insankaynaklari@ihu.edu.tr
Telefon : 0 212 692 02 12
URL : https://hr.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur