Departman

Kariyer Merkezi


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Kariyer Merkezi Müdürü
Bölümü : Kariyer Merkezi Müdürlüğü
Bağlı Bulunduğu Üst : Rektörlük
Astları : Kıdemli Uzman

B. Görevin Amacı
Hem kariyerine akademisyen ve araştırmacı olarak devam etmek isteyen öğrencilere hem de kariyerinin başında olan genç akademisyen ve araştırmacıların akademik kariyer planlama ve gelişimlerine yönelik destek hizmetleri sağlayıp bu konuda vizyon oluşturmak, öğrenci ve akademisyenlerimizi uluslararası alanda rekabete hazırlamak, eğitimine yurt dışındaki prestijli üniversitelerde devam etmek isteyenlere danışmanlık yapmak.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Lisans, yüksek lisans öğrencileri, mezunlar, idari ve akademik personele ve kişilere gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak ve benzeri faaliyetler yapmak.
2. Hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak.
3. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülecek hizmetler için ayrı yönergeler düzenlemek.
4. Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi vb. ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.
5. İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği geliştirerek kariyer planlamak ve geliştirmek, iş ve işgören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.
6. Kariyer yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslar, kongreler, sempozyumlar, toplantılar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
7. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
8. Mezunlar Derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.
9. İşgören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konularında destek sağlamak.
10. Öğrenciler, mezunlar ve kişilerin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.
11. Amacı ile ilgili lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarında bulunmak, yönlendirmek ve bu çalışmalara katkı sağlamak.
12. Kamu ve özel kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.
13. Amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
14. Amacı ile ilgili web sayfaları, portallar ve sistemler oluşturmak.
15. Bölüm kapsamında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
16. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yönetime rapor sunmak,
17. Yönetsel, mesleki ve kişisel konularda sürekli gelişim içerisinde bulunmak,
18. Yukarıda belirtilmeyen ancak görevin amacına hizmet eden diğer işleri yapmak,
19. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,

Müdür : Hasan Kaplan
E-posta : kariyer@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12
URL : https://kariyer.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur