Departman

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı
Bölümü : Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter
Astları :Kurumsal İletişim Müdürü, Tanıtım Müdürü, Etkinlik Müdürü, Uzman ve Uzman Yardımcısı

B. Görevin Amacı
Departmanın yönetilmesi, tüm işlerin koordinasyonu ve doğru şekilde, zamanında gerçekleştirilmesinin sağlanması.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Koordinasyonu sağlamak,
2. Üniversitenin marka yönetimini stratejik doğrultuda gerçekleştirmek,
3. Üniversitenin tüm paydaşlarıyla iletişimini kurgulamak,
4. Tercih dönemi ve özel başvuru dönemlerinde kampanyalar kurgulamak,
5. Etkinliklerin planlanması ve takibinin yapılması,
6. İletişime dair tüm işlerin takibinin yapılması,
7. Yıllık planlama ve bütçe çalışmasının yapılması
8. Haftalık düzenli toplantıların planlanması,
9. Takım motivasyon ve eğitim çalışmalarının yapılması,
10. Bölümü üst yönetime karşı temsil etmek,
11. Teknik açıdan ihtiyaç olan noktalarda iş süreçlerine dâhil olmak,
12. Ekip üyelerinin mesleki gelişimlerini izlemek ve ekibinin mesleki gelişimine destek olmak,
13. Sorumluluk alanında, yürürlükteki ilgili dokümanlara (yönerge, prosedür vb.) uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamak,
14. Bölüm kapsamında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
15. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yönetime rapor sunmak,
16. Yönetsel, mesleki ve kişisel konularda sürekli gelişim içerisinde bulunmak,
17. Yukarıda belirtilmeyen ancak görevin amacına hizmet eden diğer işleri yapmak,
18. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,

Daire Başkanı : Ebubekir Kalkan
E-posta : kurumsal@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur