Departman

Kütüphane Daire Başkanlığı

İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi 2015 yılında, İbn Haldun Üniversitesi’nin öğretim hayatına başlamasıyla birlikte kurulmaya başlamıştır. Modern olarak düzenlenmiş bir alanda hizmet veren kütüphanenin amacı; eğitim-öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımına ve transferine destek olmaktır. Üniversite yönetiminin “kütüphane üniversitenin kalbidir” anlayışıyla desteklediği Kütüphane; sahip olduğu kütüphane kaynakları ve hizmetleriyle, öğretim elemanları, öğrenciler, diğer çalışanlar ve çevre halkının yanı sıra, Türkiye ve dünyadaki araştırmacılara bilgi ve belge hizmeti vermektedir. Dinamik yapıdaki web sayfası aracılığıyla araştırmacılar, elektronik ortamdaki hizmetlerden 24 saat boyunca kesintisiz yararlanabilmektedir. Kütüphanede; danışma, bilgiye erişim, internet kullanımı, görsel-işitsel kütüphane kaynakları ile elektronik veri tabanlarının kullanımı, ödünç verme, diğer kütüphanelerden yayın temini, vb. gibi hizmetler verilmektedir. Klasik kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, kütüphane kaynaklarının kullanımını artırmak için sürekli eğitim programları düzenlemektedir. Kütüphane, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda basılı, elektronik, görsel-işitsel her türlü kütüphane kaynağını temin etmektedir. Basılı ortamdaki kütüphane kaynakları açık raf sistemiyle hizmete sunulmaktadır. Elektronik ortamdaki kütüphane kaynakları kütüphane içindeki e-bilgi merkezi salonundan ve kullanıcıların kendi bilgisayarları aracılığıyla kullanılabildiği gibi uzaktan erişim yoluyla da kullanılabilmektedir.

Daire Başkanı : Sönmez ÇELİK
E-posta : library@ihu.edu.tr
Telefon : 0212 692 0212 / 1142-1143
URL : https://library.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur