Departman

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin kayıt aşamasından mezuniyetlerine kadar geçen süreçte üniversitemizdeki resmi işlemlerinin ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları çerçevesinde doğru, hızlı ve eksiksiz şekilde yürütülmesini sağlar. Üniversiteye yeni kayıt, ders kayıtları, kurum içi – kurumlararası yatay geçiş ile çift anadal – yandal işlemleri, izinli sayılma, mezuniyet ve diğer ilişik kesme işlemlerinin takibi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğundadır. Öğrenci kimlik kartı, indirimli seyahat kartı, öğrenci belgesi, transkript, geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilip öğrencilere teslim edilir. Akademik takvimin hazırlanıp uygulanmasının sağlanması, öğrencilerin her türlü bilgi ve destek taleplerinin karşılanması, eğitim-öğretimin yürütülmesi ve öğrencilerle ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılması, öğrenci sayılarıyla ilgili istatistiki verilerin hazırlanması da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri arasındadır.

Daire Başkanı : Nilay Yıldıran
E-posta : nilay.yildiran@ihu.edu.tr
Telefon : 0 212 692 02 12 / 1162
URL : https://oidb.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur