Departman

Proje Destek Ofisi

Proje Destek Ofisi, öğrenci ve akademisyenleri başvurabilecekleri ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgi toplayarak duyurusunu yapar. Proje fikrinin geliştirilerek olgunlaştırılması, gerekli durumlarda ortaklık ve işbirliklerinin kurulması, projelerin hazırlanarak başvuru yapıldıktan sonra değerlendirme konusunda takibin yapılması ve proje sahibinin değerlendirme süreci ile ilgili bilgilendirilmesi desteği de sağlamaktadır. Finansal destek anlaşması aşamasında gerekli bürokratik işlemlerle ilgili proje sahibine destek veren Ofis, projelerin gerektirdiği raporlamalar hakkında da öğrenci ve akademisyenlerin yanında yer almaktadır.

E-posta : pdo@ihu.edu.tr
Telefon : 0 212 692 02 12 / 1220
URL : https://pdo.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur