Dış politika enstrümanı olarak uluslararası silâh ticareti, Osmanlı-Almanya örneği (1876-1914)