Dönemin Son Kolokyum’unda Sümeyye Kuşakçı ‘Liderlik ve İş Ahlakı’ Üzerine Bir Sunum Yaptı


İbn Haldun Üniversitesinde 2018-2019 Akademik Yılı Kolokyum ve Rektör Çayı Serisi, 2 Nisan Salı günü yapılan etkinlikle son buldu. Samimi bir ortamda tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerimizin bir araya gelip kaynaşması, Üniversitemizle ilgili gelişmelerin paylaşılması, üniversite içi akademik tartışma ortamı oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik serisinde ayrıca, her ay farklı bir konu etrafında bir öğretim üyemiz de sunum yapıyor. Kolokyum ve Rektör Çayı Serisi, 2019-2020 Akademik Yılı’nda da farklı disiplinlerden öğretim üyelerimizin sunumlarıyla devam edecek.

Bu dönemin son etkinliğinde, Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk’ün akademisyenlerimize çay ikramının ardından, İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Sümeyye Kuşakçı, “Türk-İslam Düşüncesinde Liderlik ve İş Ahlakı” konulu bir sunum yaptı.

Klasik Birikimimiz, Lider-Takipçi İlişkisinde “Güven”e Vurgu Yapıyor

Sunumunda özellikle Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i ve Nizamülmülk’ün Siyasetname’si, Kelile ve Dimne gibi İslam düşüncesindeki klasik eserlerden hareketle İslam düşüncesinde etik ve modern metinlerde etik konularını karşılaştırmalı bir şekilde ele alan Kuşakçı, klasik nasihatname ve siyasetname türü eserlerin nerdeyse hepsinin etkili liderlerin karakter özelliklerini ele alıp, insanın nasıl “iyi” olabileceğine dair önerilerde bulunduğunu kaydetti. Söz konusu nasihatnamelerde, yöneten-yönetilen, lider-takipçi ilişkisinin sağlamlığını belirleyen en önemli unsur olarak “güven” göze çarparken; dürüstlük, adalet ve iyilik gibi erdemler, güvenin oluşması için olmazsa olmaz karakter özelliklerini teşkil ediyor. Machiavelli’in “gayenin her türlü vasıtayı meşru kılacağı” felsefesini işlediği “Hükümdar” adlı eseri ise özellikle Batıda bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

“Klasik Düşünce Birikimimizden Modern Etik Yönetim İlkeleri Çıkarılabilir”

Bu klasik metinler, sadece liderlik çalışmaları için değil, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında da günümüze birtakım önemli şeyler söylüyor. Bu noktada, modern yaklaşımların da lider-takipçi ilişkisine eğilip “güven”e vurgu yaptığını ifade eden Kuşakçı, klasik birikimimizden hareketle modern etik yönetim ilkeleri oluşturulabileceğini söyleyerek, İbn Haldun’un “Adalet Dairesi”ne benzer şekilde, modern işletmelerde alternatif liderlik modelinden bahsetti. Bu model de dairevi bir yapıda olup müşteri memnuniyeti, insan kaynaklarının yaratıcılığı, yenilikçi ürünler, kurumsal sosyal sorumluluk gibi dairenin etrafındaki elemanlar birbirleriyle ilişki içerisinde işliyor. Dişlinin ortasında ise sosyal adalet çarkı yer alıyor. Bu dişlinin devam etmesi yani kurumlarda etkili liderlik, sosyal adaletin sağlanmasıyla mümkün olabiliyor.

Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Kuşakçı, dünyada uzun ömürlü işletmelere bakıldığında, işletme içi etik ortamının, işletmenin devamlılığında büyük pay sahibi olduğunun görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kolokyum ve Rektör Çayı etkinliği, Dr. Sümeyye Kuşakçı’nın sunumunun ardından sona erdi.

 

İş AhlakıSümeyye Kuşakçı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur