Loading, please wait.

Gayrimenkul ve Altyapı

Nitelikli insan kaynağı kazandırmak, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda, araştırma merkezlerimiz; çeşitli alan ve disiplinlerde araştırma projeleri başlatmak ve sürdürmek, bu projelere profesyonel uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bu çerçevede gerek kamu kurumları ve özel sektörle, gerekse STK’lar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedirler.

Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları arasında; (a) gayrimenkul ve altyapı başta olmak üzere ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak, (b) kısa ve orta süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık veproje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak yer almaktadır.