Etik Çalışmaları

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda, araştırma merkezlerimiz; çeşitli alan ve disiplinlerde araştırma projeleri başlatmak ve sürdürmek, bu projelere profesyonel uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bu çerçevede gerek kamu kurumları ve özel sektörle, gerekse STK’lar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedirler.

Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı;  Üniversite bünyesinde yer alan işletme, felsefe, iletişim, İslami ilimler,  siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki etik problemlerle ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplamaktır. Başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmalar bu sayede daha rahat koordine edilebilecektir. Bu çalışmaların ortak hedefi ise Üniversiteden başlayarak sosyal yaşamın her alanında, evrensel etik bilinci etrafında şekillenmiş prensipler geliştirilmesine önayak olmaktır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur