Galeri

Taş Mektep Yerleşkesi

Bakırköy’ün merkezi bir noktasında yer alan Taş Mektep, Osmanlı Bankasının kurucularından ve şehircilik uzmanı Fransız asıllı Kont Alléon tarafından yaptırıldı. Tuğla ve kiremitleri Marsilya’dan gemiyle getirtilen ve 1865 yılında inşasına başlanan yapı, 1874 yılında tamamlandı. 1894 yılında İstanbul’da meydana gelen depreme kadar burada oturan Kont Alléon, binayı 1898 yılında Preveze Mutasarrıfı Ali Rıza Paşa’ya sattı. 1900 yılında Maarif Nezaretine devredilen yapı okula dönüştürüldü ve yakın geçmişe kadar “Taş Mektep” adıyla çeşitli derecelerde eğitim hizmeti sundu.

2014 yılında restore edilen ve İbn Haldun Üniversitesine tahsis edilen tarihî yapı, Üniversitenin Bakırköy yerleşkesi olarak, Sürekli Eğitim Merkezimizin (İHSEM) çeşitli eğitimlerine ev sahipliği yapmakta…

İHÜ'de Hayat

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur