Gelecek Araştırmaları Merkezimiz Kuruldu


İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezin yönetmeliği, 27 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gelecek Araştırmaları Merkezi, günümüz dünyasındaki hızlı değişimleri analiz ederek, tercih edilen geleceğe ulaşma şansını artırmayı amaçlayan öngörüler konusunda akademik araştırmalar yapmayı hedefliyor. Değişen dünyanın artık geleceğe yoğunlaştığından hareketle, ülkemizde bu alandaki eksikliği gidermek için Üniversitemiz bünyesinde kurulan Merkez, yürüteceği çalışmalarla ülkemizin gelecek vizyonuna da katkı sunacak.

Geleceğin olası durumunu tahmin etmek amacıyla önemli değişiklikleri öngörmeyi ve bunları akılcı yöntemler ve senaryolarla ortaya koymayı amaçlayan fikir ortamını oluşturmak; ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal değişimin temel ilkelerini araştırıp, gelecekte bu değişimin toplumun faydasına olması için çeşitli stratejik planlar geliştirmek ve yürütmek; halka açık seminer ve eğitim programlarının yanı sıra çeşitli uluslararası bilimsel toplantı, konferans, kongre, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek; Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanları arasında yer alıyor.

Gelecek Araştırmaları Merkezi

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur