Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda, araştırma merkezlerimiz; çeşitli alan ve disiplinlerde araştırma projeleri başlatmak ve sürdürmek, bu projelere profesyonel uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bu çerçevede gerek kamu kurumları ve özel sektörle, gerekse STK’lar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedirler.

Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, günümüz dünyasındaki hızlı değişimleri analiz ederek, tercih edilen geleceğe ulaşma şansını artırmayı amaçlayan öngörüler konusunda akademik araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Merkez, yürüteceği çalışmalarla ülkemizin gelecek vizyonuna da katkı sunacaktır.

Geleceğin olası durumunu tahmin etmek amacıyla önemli değişiklikleri öngörmeyi ve bunları akılcı yöntemler ve senaryolarla ortaya koymayı amaçlayan fikir ortamını oluşturmak; ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal değişimin temel ilkelerini araştırıp, gelecekte bu değişimin toplumun faydasına olması için çeşitli stratejik planlar geliştirmek ve yürütmek; halka açık seminer ve eğitim programlarının yanı sıra çeşitli uluslararası bilimsel toplantı, konferans, kongre, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek; Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur