Güncel Hukuki Meseleler Konferans Serisinin ilki gerçekleşti


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Güncel Hukuki Meseleler Konferans serisinin ilk gerçekleştirildi. Konferansta, “İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması” başlığı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt Gümrükçüloğlu tarafından ele alındı. 

Türkiye hukukunda kişisel verilerin işlenmesi, 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenmiş olup, sözü geçen Kanun kapsamında işverenlerin veri sorumlusu sıfatına sahip olmaları dolayısıyla, iş ilişkisi bakımından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun iş hukuku alanına etkilerini, işverenlerin yasal yükümlülükleri ve kanuna aykırı veri işlenmesinin sonuçları bakımından değerlendiren, Dr. Gümrükçüoğlu, tebliğinde işçi ve işçi adaylarının kişisel verilerinin korunması açısından uyulması gereken hukuki düzenlemeleri anlattı. 

Dr. Gümrükçüoğlu, işçi ve iş başvurusunda bulunan adayların kişisel verilerinin işlenmesinde en önemli hususlardan birinin, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken esaslar olduğunu vurgulayarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.03.2018 tarihinde yayımlanan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler hakkındaki kararına dikkat çekti. 

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından periyodik olarak düzenlenmeye devam edilecek olan “Güncel Hukuki Meseleler Konferans Serisi”nde, gündemde yer alan olayların hukuki boyutları ve yeni hukuki gelişmeler masaya yatırılmaya devam edilecek.

Hukuk FakültesiKişisel Verilerin KorunmasıYeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur