Başkanın Mesajı

Hayatlarının baharında, önemli bir tercih dönemecinde bulunan azîz gençler! Sizleri “Bilgi ve bilge yuvası” yepyeni bir Üniversite’de bir ve beraber olmaya çağırıyoruz..

Bir inanç ve düşüncenin kurumsal kimlik kazanarak sosyal hayata yansıması anlamındaki medeniyet; içinde barındırdığı bireylere verdiği huzur ve mutluluk ölçüsünde varlığını devam ettirir.

Sizleri, toplumların bu hedefe doğru koşmada yarışması ve yarıştırılması yerine, birbiri ile çatışması ve çatıştırılmasını isteyen çarpık anlayışları bir kenara itmeye, kendi değerlerimizle dimdik ayakta durmaya, kimseyi ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan İbn Haldun’un izinde bir medeniyet tasavvuru oluşturmaya davet ediyoruz.

Geçmişten-geleceğe, köklerden-göklere uzanan bir çizgide; düne yaslanarak, bugüne basarak ve yarına güvenle bakarak yürüyen, “gelişerek değişen ve değişerek gelişen” bir yolculuğa sizlerle birlikte çıkmak istiyoruz.

Toplumsal değişimin bireysel değişimden geçtiği gerçeğini dikkate alarak, ülkemizin geleceğini omuzlayacak gençleri kutsal bir emanet telakki ediyor ve sizleri en mükemmel şekilde yetiştirerek akranlarınızla yarışacak ve onları aşacak bir başarıya çağırıyoruz.

İletişim teknolojisinin köy kadar küçülttüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu küresel köyde her kulvarda korkunç bir yarış var. Ülkeler, şehirler, üniversiteler ve hatta bireyler bile birbiriyle yarışıyor. Acımasız bir rekabetin sürdüğü bu yarışta geride kalana veya yere düşene kimse dönüp bakmıyor.

Sürekli ve sürdürülebilir bir başarıyı yakalamanın tek yolunun, kendimizi geliştirme ve geleceğe göre hazırlanma azminde, bizde başlayan ve bizde biten bir kararlılıkta olduğunu unutmamalıyız.

Değerli gençler! İbn Haldun Üniversitesi olarak sizleri aydınlık geleceğinizin ve güvenli geleceğimizin inşasında bir ve beraber yürümeye davet ediyoruz.

Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle… 

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur