Hukuk Eğitiminde Hukuk Kliniklerinin Rolü Konuşuldu


Hukuk kliniklerinin tanıtımının yapıldığı “Hukuk Eğitiminde Hukuk Kliniklerinin Rolü” konulu program, 15 Kasım Perşembe günü Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin katılımıyla Üniversitemiz İhya Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın başında söz alan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, hukuk fakülteleri bünyesinde gerçekleştirilecek hukuk kliniği uygulamalarının önemine dikkat çekerek, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinin en önemli iddialarından birinin hukuk kliniği uygulamalarıyla entegre bir eğitimi modelinin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti. Çalışkan, bu kliniklerin önümüzdeki dönemden itibaren faaliyete başlayacağını ve seçmeli ders olarak da hukuk fakültesi müfredatına ekleneceğini duyurdu.

Teorik Hukuk Bilgisinin Uygulandığı Yer: Hukuk Klinikleri

Program, Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Göçgün tarafından yapılan sunumla devam etti. Göçgün, hukuk kliniklerinin en kısa şekilde “teorik hukuk bilgisinin uygulandığı yer” olarak tanımlanabileceğini ve bu yönüyle öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu kliniklerde aktif bir rol alıp teorik bilgilerini uygulamaya katılarak güçlendirdiğin altını çizdi.

Hukuk kliniklerinin temelde hukuki yardıma ve desteğe erişme imkanı olmayan kişilere hukuki hizmetleri ulaştırmak ve hukuk fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca teorik ve pratik eğitimi birlikte almasını sağlamak şeklinde iki işlevinin bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında Göçgün, hukuk kliniklerinin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi hakkında da bilgi verdi.

Profesyonel, İnsan ve Toplum Odaklı, Uygulama Esaslı Bir Eğitim Deneyimi

Programda; hukuk kliniği çalışmalarına katılacak hukuk fakültesi öğrencilerinin, mesleklerine kendilerini hazırlamak için muhatap olacakları “yaparak öğrenme” metodunun, lisans eğitimi sırasında edinecekleri yoğun teorik bilginin somut vaka ve uygulama tecrübeleriyle dengelenmesinin bir yolu olduğuna değinildi. Bu yönüyle hukuk kliniklerinin, hukuk fakültesi öğrencilerinin gerçek olaylarla ve toplumsal sorunlarla yüz yüze gelmesine olanak sağlayan; bunun sonucunda da öğrencilerin fakültede öğrenebileceklerinden çok daha fazla kazanım elde etmelerine imkan veren bir eğitim modeli olduğu ifade edildi.

Muhammed Göçgün; hukuk kliniklerinin sadece öğrenciler bakımından değil hukuki konularda en azından bilgilendirilmeye ihtiyaç duyan vatandaşlar ve hukuk fakülteleri bakımından da çeşitli faydalarının olduğunu belirterek kliniklerin vatandaş bakımından en önemli faydasının; akademisyenlerin, avukatların ve çok sayıda gönüllü ve hevesli öğrencinin ortak çabalarının sonucu olarak entegre ve kaliteli bir hukuki hizmetten yararlanma imkanı olduğunu vurguladı. Göçgün; kliniklerin hukuk fakülteleri bakımından en önemli faydasını ise hukuk eğitiminin içeriğinin toplumsal sorunlar ve duyarlılıklar doğrultusunda sürekli güncellenip nitelik kazanması ve böylece, öğrencilere profesyonel, insan ve toplum odaklı, uygulama esaslı bir eğitim deneyimi sunulması şeklinde özetledi.

Hukuk Klinikleri, Hukuk Bilinci Seviyesinin Artırılması İçin de Önemli

Konuşmanın devamında dünyada klinik hukuk eğitimini desteklemek amaçlı kurulan uluslararası nitelikteki kuruluşlar ve akademik yayınlar hakkında bilgi verilerek, ülkemizde hukuk kliniği uygulamalarının gerçekleştirildiği hukuk fakültelerinin bu alandaki çalışmaları ele alındı. Diğer yandan ülkemizde hukuk eğitiminin ve hukukçuların niteliğinin yanı sıra hukuk bilinci seviyesinin artırılması bakımından da hukuk kliniği uygulamalarının tüm fakültelerde uygulanması zorunlu bir eğitim metodu olduğu ve bu nedenle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde hareket etmek suretiyle hukuk kliniklerinin teşviki ve bu uygulamaların yaygınlaşması bakımından gerekli adımları atması gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

 

Hukuk FakültesiMuhammed GöçgünYusuf Çalışkan

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur