İbn Haldun Çalışmaları Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı


İbn Haldun Çalışmaları Dergisi’nin 4. Cilt, 2. Sayısı (Temmuz 2019) yayımlandı. Dergide İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Varlı’nın “Kentsel Kalkınma Ekonomisi için Alternatif bir Yöntem Önerisi: Vergi Artışına Dayalı Finansman” başlıklı makalesi ve İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden İsa Yılmaz’ın “Modern Dönem Türkiye Toplumunda Asabiyet ve Sosyal Sermaye İlişkisi” başlıklı makalesi de yer alıyor.

Kentsel Kalkınma Ekonomisi Alanında Kullanılabilecek Alternatif Bir Hibrit Finansman Modeli Tanıtılıyor

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Varlı, makalesinde artan kentleşme ile birlikte, yerel otoriteler ve hükümetlerin kapsamlı ve rekabetçi bir kentsel kalkınma planlaması ile karşı karşıya kaldıklarını fakat finansal kısıtlar ve mali yetersizlikler nedeniyle, kentsel gelişimde istenen seviyelere ulaşılamadığını belirterek, kamu finansmanı noktasındaki farklı arayışlara çözüm sunmak amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde kentsel yenileme ve iyileştirme projelerinde kullanılan Vergi Artışına Dayalı Finansman (VAF) yöntemini tanıtıyor. Farklı tarih ve coğrafyalarda kullanılan vergi mültezimliğini de bu bağlamda analiz eden Dr. Varlı, kentsel kalkınma ekonomisi alanında kullanılabilecek alternatif bir hibrit finansman modeli önererek bu modele ait yöntemin kavramsal çerçevesini çiziyor.

Geleneksel Kalıpları Ayakta Tutan Türk Toplumsal Yapısı, ‘Asabiyet’ ve ‘Sosyal Sermaye’ Üzerinden Değerlendiriliyor

Türkiye’nin modernleşme serüveni iki yüzyılı aşıyor olsa da değerler, kurumlar ve pratikler düşünüldüğünde toplumsal hayatın hâlâ geleneksel kalıpları bir şekilde ayakta tuttuğunu ifade eden Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan ile İsa Yılmaz ise, makalelerinde, Türkiye’nin toplumsal yapısına dair bu durumu, İbn Haldun’un önemli kavramlarından biri olan ‘asabiyet teorisi’ ve Fukuyama, Coleman, Putnam ve Bourdieu gibi isimlerin sosyal bilimler alanında sıkça dile getirdiği kavramlarından biri olan ‘sosyal sermaye’ üzerinden değerlendiriyor. Modern hayat tarzının toplum içindeki bireyi atomize ederek yalnızlaştırırken, sosyal sermayenin bireyler arası dayanışma ve iş birliğini yeniden kazanmanın yeni bir formu olarak ortaya çıktığını belirten yazarlar, benzer şekilde asabiyetin de toplum merkezli bir sosyal atmosferin devamlılığını sağladığını dile getiriyorlar.

Dergiyi İnternet Üzerinden Edinebilirsiniz

Dergide ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden Sefa Altay’ın, “İbn Haldun’un Metodolojisi”; Londra SOAS Üniversitesi’nden (İngiltere) İbrahim Akkuç’un, “An Epistemic Shift from Islamism to Post-Islamism: Abul A’la Mawdudi versus Abdolkarim Soroush”; Tunus Üniversitesi’nden Sofiane Bouhdiba’nın, “Economic Development and Corruption in the Post-Revolution Tunisia: Back to the Cycle of Ibn Khaldun”; Ambedkar Üniversitesi’nden (Hindistan) Himalaya Ahuja’nın, “Decolonizing Methodologies: Ethics of Infrastructure Development in the Rural”; Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nden Mohammad Burhan Uddin ile Afandi Awang Hamat’ın, “Ibn Khaldun’s Economic Thought: A Role Model for Sukuk Market” başlıklı makaleleri de yer alıyor.

İlgililer yeni sayıya https://journal.ihu.edu.tr/ adresinden erişebilirler.

Dergi Hakkında:

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2651-379X), İbn Haldun Üniversitesi‘nin yayın organıdır. Dergi; dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat ile insan ve toplum bilimleri alanlarında özgün bilimsel Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleler yayımlar. 2016 yılında yayın hayatına girmiş hakemli bir dergi olan İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır.

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, İdealonline, BASE, SOBİAD, International Scientific Indexing ve Google Scholar kaynakları tarafından indekslenmektedir.

İbn Haldun Çalışmaları Dergisiİsa YılmazMehmet Emin BabacanYusuf Varlı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur