İbn Haldun Üniversitesi, fikren bağımsız öğrenciler yetiştirecek.


Üniversitemizin açılış töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk, yaptığı konuşmada 
üniversitemizin neler yapacağını, bunları niçin yapacağını anlattı. Bunlara ek olarak bir aday öğrencinin
niçin üniversitemizi seçmesi gerektiğinden bahseden Rektörümüz, üniversite vizyonumuzu ortaya koyarken, madde madde farklılıklarımızdan bahsetti. Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk’ün konuşması;


Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli konuklar;

Sözlerime genel olarak ülkemizde eğitime ve özel olarak da İbn Haldun üniversitesine bu güne kadar vermiş olduğunuz desteğe teşekkür ederek başlamak istiyorum.

İnsanlık Açık Medeniyet çağına girmiş bulunuyor. Bu çağda rekabet mahalli değil küreseldir; çünkü medeniyetlerin artık duvarları, kapıları ve pencereleri yoktur. Dışa kapalı medeniyetlerin dönemi artık bitmiştir. Bu yüzden İbn Haldun Üniversitesi eğitim sistemi de Açık Medeniyet çağının gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Biz inanıyoruz ki ülkemizin ve Medeniyetimizin yeniden küresel medeniyet yarışına katılabilmesi, yeni nesillerin Açık Medeniyet çağının gerektirdiği kaliteli bir eğitim almasına bağlıdır.

Ben konuşmamda üç soruyu cevaplamaya çalışacağım:

(1) İbn Haldun üniversitesi olarak biz ne yapıyoruz?

(2) Bu yaptıklarımızı niçin yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz ve niçin yapıyoruz?

(3) Bir öğrenci niçin İbn Haldun üniversitesini tercih etmelidir? Ya da İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine farklı ne sunacaktır?

Önce ne yapıyoruz? Sorusunun üzerinde durayım:

2015 yılında kurulan İbn Haldun üniversitesi önümüzdeki dönem yani 2017-2018 eğitim yılında lisans, master ve doktora öğrencilerine kapılarını açacaktır. Halen beş fakültemiz eğitime hazırdır:

 • Hukuk
 • Eğitim
 • İslami İlimler
 • İletişim
 • İnsan ve Toplum bilimleri,

Bu fakülteler bünyesinde 11 bölüme lisans öğrencisi kabul edeceğiz:

 • Hukuk,
 • İslami ilimler,
 • Sosyoloji
 • Psikoloji,
 • Tarih,
 • Ekonomi,
 • Uluslararası ilişkiler ve siyaset,
 • Felsefe,
 • Medya ve iletişim ve PDR.

Bu bölümlerde sahalarında saygın uluslararası tecrübe ve birikime sahip 70’e yakın hocamız görev almıştır.

27 Kasım 2010’da açılışını yapmış olduğunuz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Asya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Avrupa kıtasına kadar 40 farklı ülkeden hâlihazırda 110 master ve doktora öğrencisiyle eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü eğitime ağırlık veren bir araştırma üniversitesi olacaktır: Öğrencilerimizin % 75’i master ve doktora öğrencisi olacaktır.

Üniversitemizde üç dilli Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verilecektir.

Öğrencilerimizin %35’i yurt dışından gelen uluslararası öğrenciler olacaktır.

Her öğrenciye hocalarımız tarafından özel ilgi gösterilip birebir danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, kariyer danışmanlığı yapılacaktır.

Lisans öğrencisi kontenjanlarımız çok sınırlı tutulacaktır.

Tüm öğrencilerimizi tam burslu olarak alacağız; onlara ücretsiz yurt imkanı sunacağız; dönem başında her birine bir dizüstü bilgisayar hediye edeceğiz. Ayrıca, başarılı öğrencilere üç kategoride burs vereceğiz: (1) üniversiteye giriş imtihanında derece yapan, (2) bizi tercih listesinin başına yazan ve (3) tercih ettiği bölüme en başlarda yerleşen öğrenciler.

Sadece 10 öğrencilik sınıflarda İngilizce, Arapça ve Türkçe dil hazırlık eğitimi verilecektir. Başarılı öğrencilerimiz bir akademik yıl yabancı dil eğitimi gördükten sonra o dilin konuşulduğu ülkeye yaz programına gönderilecektir. İngilizce öğrenenleri ABD veya Malezya’ya, Arapça öğrenenleri Ürdün, Katar veya Kuveyt gibi ülkelere göndereceğiz. Böylece Türkiye’de kangren haline dönen yabancı dil öğrenme sorununu aşacağız.

Diğer yandan mukayeseli bir eğitim vereceğiz. Bir yandan İslam medeniyet mirasını diğer yandan modern akademik birikimi öğrencilerimize en kaliteli bir şekilde karşılaştırmalı olarak sunacağız. Bir taraftan Marx’ı ve Weber’i diğer taraftan İbn Haldun ve Maverdi’yi, bir yandan Freud’u öbür yandan Gazali’yi öğreteceğiz.

Sözde değil özde İbn Haldun üniversitesi olacağız ve tüm dünyaya medeniyet iddaamızı taşıyacak yeni İbn Haldunlar yetiştirmek için çalışacağız.

Çift anadal ve yandal programlarını kolaylaştırıp teşvik edeceğiz. Erasmus, Mevlana, Farabi gibi öğrenci değişim programları yoluyla ve Japonya’dan Amerika’ya iş birliği yapacağımız üniversiteler vasıtasıyla öğrencilerimize küresel bir vizyon kazandıracağız.

Şimdi gelelim ikinci sorumuzun cevabına. Bu yaptıklarımızı niçin yapıyoruz?

Son 200 yıldır aydınlarımız “Batı’dan ne alabiliriz?” diye tartıştılar.

İlim ve fikir dünyamızda içten içe gizliden gizliye Batıya karşı entelektüel bağımlılık oluşmuş bulunmakta. Artık bu yeni dönemde kendimize Batı’dan ne alabiliriz sorusunu sormak yerine Batı’ya ve tüm Dünya’ya ne verebiliriz sorusunu sormalı ve entelektüel bağımsızlığımızı ortaya koyacak çalışmalar yapmalıyız. Fikir aleminde hep alan el değil artık veren el olmalıyız.

İbn Haldun üniversitesinin amacı fikri bağımsızlıktır. Bağımlılığın farklı seviyeleri ve türleri vardır: İktisadi bağımlılık, teknolojik bağımlılık, siyasi bağımlılık. Bu tür bağımlılıkları aşmak için iş adamlarımız, sanayicilerimiz, devlet adamlarımız çalışıyorlar. Biz üniversite olarak bir çok insanının gözünden kaçan farklı bir bağımlılığı aşmayı kendimize amaç edindik: fikri bağımlılık. Teknoloji ürünlerini ithal eden bir ülke dışa teknolojik olarak bağımlıdır. Fikirleri, teori ve metotları sürekli dışarıdan ithal eden bir ülke de fikri bağımlılık içindedir.

Maalesef ülkemizin içinde düştüğü fikri bağımlılığın sebebi fert seviyesinde fikri bağımlılıktır.

Eğer fertler Batı’ya fikren bağımlı ise topyekûn bir ülke de Batı’ya fikren bağımlı olur. Bu nedenle İbn Haldun üniversitesi ülkemizin fikren bağımsız hale gelebilmesi için mücadele verecek, fikren bağımsızlık öğrenciler yetiştirecektir.

Fikri bağımsızlık amacına erişebilmek için ülkemizin üniversitelerinin dışarıdan ithal ettikleri düşünceleri pazarlamak yerine bizzat kendilerinin düşünce üretimine geçmesi gerekmektedir. Bu üretim de ancak kendisi fikren bağımsız öğrenci ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu süreçte bize İbn Haldun’un sosyal bilim mirası sağlam bir başlangıç noktası ve ilham kaynağı sunmaktadır. İbn Haldun modern pozitivist sosyal bilimlerin öncüsü değil alternatifidir.

Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi: Sosyoloji batının seküler teolojisidir. Bizim kendimize dönmemiz lazım. Kendimize dönmek İbn Haldun’a dönmektir.

Şimdi de üçüncü sorumuzu cevaplayalım: Bir öğrenci niçin İbn Haldun üniversitesini tercih etmelidir? Ya da İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine farklı ne sunacaktır?

İbn Haldun üniversitesinin amacı küresel aktörler ve liderler yetiştirmektir. Bir öğrenci kendisini küresel rekabete hazırlayacak bir eğitim almak istiyorsa İbn Haldun üniversitesine gelmelidir.

İbn Haldun üniversitesi öğrencilerine Türkçe yanında İngilizce ve Arapça’yı da öğreterek bizim ülke olarak medeniyet iddiamızı tüm dünyaya taşıyacak bir donanım kazandıracaktır.  Sadece İngilizce öğrenmekle kalmayıp Arapçayı da öğrenmek isteyen bir öğrenci İbn Haldun üniversitesini tercih etmelidir.

(2)  İbn Haldun üniversitesi hem doğu hem batı hem geleneksel hem modern ilmi birikimi öğrencilerine mukayeseli bir şekilde aktaran bir eğitim verecektir. Sadece Batı kültürüne mahkûm olmak istemeyen bir öğrenci İbn Haldun üniversitesini tercih etmelidir.

(3)  İbn Haldun üniversitesi en seçkin öğrencileri en seçkin hocalarla buluşturacaktır. Kalabalık olmayan sınıflarda Türkiye’den ve yurtdışından seçkin öğrenci ve hocalardan oluşan bir ortamda eğitim görmek isteyen öğrenciler İbn Haldun’u tercih etmelidirler.

(4)  Özellikle hazırlık eğitimin 10 kişilik küçük sınıflarda verilmesi İbn Haldun’un çok özel bir eğitim mekânı yapacaktır. Türkiye’de dil eğitimini başarıyla tamamlayıp ileri seviye çıkan öğrencilerimize yazın İngilizce için Amerika veya Malezya, Arapça için Katar veya Ürdün gibi ülkelerde dil eğitimi imkanı sunacağız.

(5)  Bütün bunların yanında İbn Haldun üniversitesi tüm öğrencilerini tam burslu alacaktır. Ücretsiz yurt ve yemek imkânı sunacaktır.

(6)  Güçlü uluslararası iş birlikleri sayesinde İbn Haldun üniversitesi öğrencilerine yurtdışında eğitim imkanları sunacaktır.

(7)  Sadece akademik eğitimle tatmin olmayan, daha fazlasını talep eden üstün başarılı öğrencilerimize İbn Haldun Onur Programı bünyesinde akşamları, hafta sonları ve tatillerde onları hayata hazırlayacak ek eğitimler ve imkânlar sunacağız. Üniversitede verilen akademik eğitim yanında ek eğitimler almak isteyen öğrenciler İbn Haldun’u tercih etmelidir. Amacımız; teori ve pratiği, ilim ile ameli birlikte öğretmektir. Eğitimimiz bil, düşün, yap üçgeninde şekillenecektir. Bu maksatla sosyopark kuracağız.

İbn Haldun Üniversitesini farklı kılan bu özelliklerin İbn Haldun üniversitesini başarılı öğrenciler için seçkin bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım,

Sizin öncülüğünüzde ülkemiz iktisadi, siyasi ve teknolojik alanlarda bağımsızlığını kazanma yolunda hızla ilerlerken, biz de İbn Haldun üniversitesi olarak sizin öncülüğünüz, himaye ve desteğinizle ülkemizin İslam dünyasının ve Batı’nın kültür sömürgesi altında yaşayan tüm milletlerin fikri bağımsızlığını kazanabilmesi için çalışacağız. Şunu temin ederim ki fikri bağımsızlık olmadan ne siyasi, ne iktisadi ve ne de teknolojik bağımsızlık tam olarak gerçekleştirilemez ve sürdürülemez. Gerçek iktidar, fikri iktidardır.

Bu nedenle, bir sosyal bilim üniversitesi olarak amacımız “gelenekli yenilikçilik” olarak isimlendirilebilecek bir tavırla, mevcut pozitivist sosyal bilimlere alternatif teoriler üreterek sosyal bilimler alanında genel olarak medeniyet birikimimizden halen krizde olan özel olarak İbn Haldun’dan hareketle bir paradigma değişikliğine ülkemizde, İslam aleminde ve tüm dünyada öncülük etmektir.

İbn Haldun “coğrafya kaderdir” der. İçinde yaşadığımız coğrafyanın kaderi çağ açıp çağ kapatmaktır. Ortaçağı kapatıp Yeniçağı bu coğrafyada biz başlattık. Bu kader, çağ açıp çağ kapattığımız coğrafyamızda, gençlerimize Açık Medeniyete de öncülük yapma sorumluluğu yüklemektedir.

Yine İbn Haldun “geçmiş geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer” der. Bu nedenle bizim medeniyetimizin istikbali de mazimiz gibi parlak olacaktır. İbn Haldun Üniversitesi olarak gayemiz yeni neslimizi Açık Medeniyet çağında Türkiye’nin, İslam Aleminin ve tüm dünyanın fikri bağımsızlığına öncülük etmeye hazırlamaktır.

Hepinize tekrar sonsuz saygılarımı sunar teşriflerinizden dolayı gönülden teşekkür ederim.

 

 

Fikri Bağımsızlıkİbn Haldun Üniversitesi Açılış TöreniRecep Şentürk

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur