İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

İbn Haldun Üniversitesi tüm faaliyetlerinde gerekli iş süreçlerini paydaşlarıyla birlikte tanımlar ve duyurur.

İbn Haldun Üniversitesi mensuplarının hizmetlerden memnuniyetini düzenli olarak ölçer ve izler.

İbn Haldun Üniversitesi öğrenci merkezli ve dünya ile entegre bir eğitim-öğretim alt yapısı ve eğitim yaklaşımı sunar.

İbn Haldun Üniversitesi gerek öğrencisine, gerek personeline sunduğu araştırma imkanlarını sürekli izler ve iyileştirir.

İbn Haldun Üniversitesi içinde bulunduğu topluma ve tüm dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle gerek teorik gerek pratik sahada yaptığı faaliyetleri gözden geçirir ve geliştirir.

İbn Haldun Üniversitesi yönetim uygulamalarını ve yaklaşımını düzenli olarak değerlendirir ve iyileştirir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur