İbn Haldun Üniversitesinde bayramlaşma


İbn Haldun Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla üniversitenin idari ve akademik personelinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Etkinliğe İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve TÜRGEV Başkanı Dr. Fatmanur Altun da katıldı. 

Prof. Dr. Recep Şentürk, Ramazan Bayramı’nın sevincini, mutluluğunu, heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Güzel bir Ramazan yaşadık üniversitemizde. Bu, öğrencilerimizle birlikte yaşadığımız ilk Ramazan oldu. İnşallah bu Ramazanları daha canlı hale getirmek için önümüzdeki zamanlarda da hep beraber gayret göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

Üniversitenin sadece formel eğitimden ibaret bir mekan, eğitimin de sadece formel eğitimden ibaret olmadığını dile getiren Prof. Şentürk, informel eğitim ve aktivitelerin en az formel eğitim kadar önemli olduğunu dile getirerek, bu anlamda İbn Haldun Üniversitesinden mezun olan kişinin belli bir fikri perspektifle ve belli bir karakterle mezun olması gerektiğini belirtti.

Prof. Şentürk, İbn Haldun Üniversitesinin yüksek lisans ve doktora eğitim imkanı sunan İslami İlimler Enstitüsünün kurulduğunu ve yıl sonunda Süleymaniye Külliyesinde faaliyet göstereceğini de aktardı. Prof. Şentürk, “Bir ayağımız Süleymaniye Külliyesinde. Bu bizim için çok büyük bir şeref. Süleymaniye Külliyesinin bizim üniversitemize tahsis edilmesi bizim için aynı zamanda büyük bir mesuliyet. Süleymaniye Külliyesi Osmanlı ilim hiyerarşisinde en son mertebe. Süleymaniye içinde de en üstün ve en prestijli yer Daru’l Hadis. Ondan sonra daha ileri terfi yoktu. Biz de Osmanlı’nın varmış olduğu en son noktadan onu devralmış oluyoruz. Daru’l Hadis, Medrese-i Salis ve Mülazimler Medresesinde şu anda teşrifat işlemleriyle uğraşılıyor. İnşallah sonbaharda master ve doktora eğitimi veren İslami İlimler Enstitümüz Süleymaniye’de faaliyetlerini gösterecek.” diye konuştu.

“Uluslararası sempozyumlar düzenleyeceğiz”

Prof. Dr. Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi’ne bağlı Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün şu anda bulunduğu Yenikapı Mevlevihanesi’nden Medrese-i Salis’e taşınacağını belirterek, “Böylece iki tane prestijli master ve doktora programını Süleymeniye’ye taşımış olacağız. Tabii diğer programlarımız da sürekli olarak o mekanları kullanabilirler. Buraya geldik ve burayı sahipleniyoruz ve biz buraya hizmet edeceğiz mesajı verebilmek için inşallah sonbaharda bir uluslararası bir Süleymaniye Sempozyumu organize edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin ekonomik olarak kalkındığını ifade eden Prof. Şentürk, ekonomik kalkınmanın sosyal ve ahlaki düzene ne şekilde tesir edeceği konusunda çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizerek, İbn Haldun’un bu konuya bir çelişki olarak baktığını ve ekonomik kalkınmışlık arttıkça, ahlaki bozulma yaşandığını belirttiğine vurgu yaptı. “Günümüzde kimse ekonomik kalkınmadan vazgeçemeyeceğine göre, bunun ahlaki bozulmaya neden olmaması için yapılacaklara dair söz söylenmesi gerekiyor” diyen Prof. Şentürk, bu konuda bir sempozyum düzenleneceğini açıkladı. Prof. Şentürk, “Bir de tabii uluslararası bir sempozyum olan Medeniyetler Şurasının ikincisini yapacağız. Onu da Medeniyetler İttifakı Enstitümüz organize edecek. Konusu da ‘Teknoloji ve Medeniyet” olacak.’ dedi.

Prof. Şentürk, İmam Maturidi ve İmam Buhari sempozyumu düzenleme yönünde çalışmalar yürüttüklerini de dile getirdi.

Dr. Altun: Batı medeniyetiyle hemhal olmaktan imtina etmiyoruz, ancak taklitçi olamayız”

Bayramlaşma programında konuşan TÜRGEV Başkanı Dr. Fatmanur Altun da, üniversitenin kurucu vakfı olarak odak noktalarının gençlik ve eğitim olduğunu dile getirdi. Vakfın bu noktada önemli adımlar attığına dikkat çeken Dr. Altun şöyle konuştu:

“TÜRGEV’in özellikle İslam dünyasının modernlikle ilişkiye girdiği günden bu yana verilen mücadele içerisinde aslında çok özel bir yeri var. Batı hakimiyetini üzerimizde hissettiğimiz günden bu yana en büyük kayıplarımız gençlik ve eğitim alanında oldu. Özellikle eğitim noktasında zihinlerimizin sömürgeleştirilmesiyle yeni yetişen nesillerimizin kendi medeniyet iddialarından kopmaları ve adeta Batı biliminin birer taklitçisi durumuna düşmeleriyle karşı karşıya kaldık. Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyıllarında etkisini gösterdiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana da etkisini maalesef gösterdi. Yetiştirdiğimiz nesiller Batı zihniyeti ile hemhal oldukça kendi medeniyet iddialarını unuttular. Burada bizler Batı bilimiyle hemhal olmaktan asla imtina etmiyoruz. Fakat kendi düşünce biçimi ve iddialarımızı bir kenara bırakarak, adeta Batının bir tür taklitçisi durumuna düşme konusunu eleştiriyoruz.”

TÜRGEV’in bu zamana kadar ortaya koyduğu çalışmaların, İslam dünyasının son birkaç yüzyıllık gerilemesi ve iddialarını terk etmesiyle ortaya çıkan karmaşık ve zihinsel yenilgi halinin ortadan kalkması için önem taşıdığını vurgulayan Dr. Altun, gençliği kendi medeniyet iddialarından beslenerek edindiği bir bilgi ve perspektifle eğitmeyi amaçladıklarını belirtti. Dr. Altun, “TÜRGEV en başından beri gençlik dedi ve özellikle ihmal edilmiş bir nokta olarak kız çocuklarının eğitimine eğildi. Bu nokta İslam dünyasının en çok eleştiri aldığı noktalardan biriydi. TÜRGEV bu noktada öncelikle gençlik, gençliğin eğitimi ve o gençliğin eğitimini de kendi medeniyet iddialarımızdan damıtarak edindiğimiz bir bilgi ve perspektifle eğitmek dedi.” şeklinde konuştu.

“İbn Haldun Üniversitesi eğitimdeki iddiamızın kanıtı”

Dr. Fatmanur Altun, TÜRGEV’in son 10 yılda eğitimin tüm aşamalarında yer alma konusunda son derece iddialı bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, İbn Haldun Üniversitesinin kurulmasıyla da bu iddianın ciddi şekilde pekiştiğini söyledi. Üniversitenin eğitim işlerinin en zor kısmı olduğunu aktaran Dr. Altun, “İbn Haldun Üniversitesinin kısa sürede ortaya koymuş olduğu başarı TÜRGEV’in göğsünü kabartıyor, gelecek için yaptığımız çalışmalarda bize büyük bir umut aşılıyor. İbn Haldun Üniversitesi, bizim medeniyet iddiamızı en üst noktaya taşıdı. Çok kısa sürede çok hızlı bir yol aldı, tüm dünyada tanınan ve talep gören bir üniversite haline geldi. Fedakarca çalışmalar yapılıyor. TÜRGEV olarak destekleyip ve bundan sonra da yolunu açacağımız bir üniversite.” ifadelerini kullandı.

Fatmanur AltunRecep ŞentürkTÜRGEV

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur