İHSEM Müdürü Ahmet Serhat Can ile Sertifika Programları Üzerine Konuştuk


Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden araştırma merkezleri, sundukları zengin imkânlarlar nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla, ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke ediniyor.

Bu minvalde İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İHSEM) de, gerek bireysel anlamda gerekse de kurumsal açıdan iş dünyasının ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren hizmetleriyle ülkemizde önemli bir boşluğu dolduruyor, güzel bir örneklik sunuyor.

İHSEM Müdürü Ahmet Serhat Can ile, İHSEM’in kuruluş amaçları, verdiği hizmetler, yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında konuştuk.

Ahmet Serhat Bey, İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHSEM) ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Kısaca bahseder misiniz?

İHSEM, Üniversitemizde örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak, kısa ve orta süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitemizin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 Eylül’ünde kuruldu. Merkezimiz halen Bakırköy Yerleşkemizde “Yeni Mahalle Mektep Arkası Sokak İlköğretim No:40/888” adresindeki tarihî Taş Mektep binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

İHSEM hangi alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor?

Merkezin faaliyet alanlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

* Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak.  Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımını sağlamak ve konuyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak. Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak. Merkezce düzenlenen eğitim programları sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek.

Merkez bünyesinde “Çocuklar İçin Felsefe”den “Konkardato Komiserliği”ne, yazı-editörlük-yayıncılık atölyelerinden yabancı dil eğitimlerine pek çok sertifikalı faaliyet yürütmektesiniz. Bu eğitim programlarını açarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Eğitim programlarını planlarken öncelikle o konuda toplumun herhangi bir kesiminde ihtiyaç oluşup oluşmadığına dikkat ediyoruz. Bununla birlikte iş hayatındaki güncel gelişmeleri ve mevzuatları takip ederek gelecekte doğacak nitelikli iş gücü beklentisini karşılamayı hedefliyoruz. 2018-2019 eğitim dönemi içinde “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği” programını iki kez açtık. 23 gün, 130 saat süren bu programı sınıf içi eğitim şeklinde İstanbul’da açan ilk Sürekli Eğitim Merkezi olduğumuz gibi, Türkiye’de sınırlı sayıda gerçekleşen eğitimi tamamlayabilen nadir merkezlerden birisiyiz. O dönemde bu tür bir eğitime ihtiyaç olacağı, dönemin TÜRGEV Genel Müdürü Abdülkadir Çay ile yapılan görüşmeler ile ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz eğitim dönemi ve bu dönem yoğun bir şekilde hukukçular için eğitimler düzenledik. Adalet Bakanlığı’nın mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve hukuki işlemlerin sonuçlanmasını hızlandırmak yolunda attığı adımların sonucu olarak ortaya çıkan “Arabuluculuk”, “Uzlaştırmacılık” ve “Temel Bilirkişilik” programları çok ilgi gördü. Bu programlarda sertifikasyon zorunluluğu ve hukukçuların hizmet standardının belli seviyede olması Adalet Bakanlığı’nın öncelikli konularındandı.

Bakırköy Taş Mektep Yerleşkemizin dekorasyon ve bahçe peyzajı çalışmalarının devam ettiği süreçte Başakşehir’de “Genel İngilizce” ve “Çocuklar İçin İngilizce” programlarını yürüttük. Başakşehir bölgesinde özellikle “Çocuklar İçin İngilizce” eğitimi yoğun ilgi gördü. Bunun nedeni benzer bir eğitimin olmamasıydı.

Eğitimleri kimler veriyor?

Eğitimlerde konunun uzmanı, yetişkin eğitimi deneyimi olan eğitmenler ile çalışıyoruz. Öncelik tabii ki Üniversitemizin akademisyenlerinde oluyor. Örneğin hukuk eğitimlerimizde çoğunlukla Hukuk Fakültemizin akademisyenleri ile eğitimleri gerçekleştirdik. Konusunda isim yapmış deneyimli eğitmenler de hukuk programlarına dahil oldu.

Profesyonel iş yaşamı geçmişi olan ve bunu teorik altyapısıyla destekleyen eğitmenler yetişkin eğitiminde daha çok tercih edilen eğitmenler olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar farklı üniversitelerden ve farklı iş kollarından yaklaşık 30 eğitmen ile eğitimlerimizi yürüttük.

İHSEM olarak kurumsal eğitimler de vermektesiniz. Bu eğitimler hakkında da kısaca bilgi verir misiniz?

Kurumsal eğitimler önümüzdeki dönemde daha çok yoğunlaşacağımız eğitimler olacak. Halka açık eğitimler operasyonel anlamda çok yoğun, yorucu ve iş gücü gerektiren eğitimler. Ancak tanınırlığı ve bilinirliği sağlama açısından çok önemli yer tutuyorlar. Üniversitenin ismini ilk defa duyan çok fazla katılımcımız oldu. Dolayısıyla İHSEM’in ilk yıllarında halka açık eğitimler daha ön plana çıktı.

Kurumsal eğitimlerde ise bazı kamu kuruluşları ve vakıflar ile işbirliği çalışmalarımız oldu. Ama en büyük partnerimiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları ile bugüne kadar Misafirperverlik (Hospitality), Yöneticilik Yetkinlikleri, TAALKS Programları, İnsan Kaynakları Sertifika Programı, Eğitmen Yetkinlik Projesi olmak üzere çeşitli eğitim ve projeler gerçekleştirdik. Bu projelerin bir kısmı halen devam ediyor.

Anadolu Ajansı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ve Mutlu Yaşam Derneği, diğer eğitim planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz kurumlar olarak sayılabilir.

İHSEM’de açılan eğitim programlarından bugüne kadar kaç kişi faydalandı?

İHSEM’de eğitimler 2018 yılı ortasında başladı. O günden bugüne kadar halka açık olarak düzenlediğimiz eğitimlerden 2018-2019 yılında 690 kişi, 2019-2020 yılında ise 375 kişi faydalandı. Bu kişiler hiçbir kurum bağlantısı olmaksızın kendi seçimleri ile ücretini yatırarak İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ni seçen kişiler. Kurumsal eğitimlerde ise yaklaşık 2.000 kişi İHSEM faaliyetlerinden faydalanmış oldu. Tabi kurumsal faaliyetlerde kişi sayısının daha fazla olması çok normal. Sonuçta ödemeleri Kurum gerçekleştiriyor.

Hangi programlarınız yoğun talep görüyor? Örneğin 5-10 dönemdir devam etmekte olan bazı programlarınız var. Neler söylemek istersiniz?

Hukuk programlarımız çok ilgi görüyor. Örneğin “Arabuluculuk Eğitimi” 15 dönem açıldı. Ortalama 20 kişiyle açıldığını düşünürsek en az 300 kişi eğitim almış bizim merkezimizden. Bu kişiler Arabuluculuk Sınavı’na girdiler ve başarılı olanlar bizden “Uzman Arabuluculuk Eğitimi” almak için yeniden öğrencimiz oldular. “Uzlaştırmacılık” 11 dönem, “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk” 10 dönem, “Protokol ve Adabı Muaşeret Eğitimi” 7 dönem açıldı. Birkaç dönem açılan eğitimlerimiz de oldu. “Oyunculuk Akademisi”, “Editörlük”, “Yazı Akademisi”, “Yurt Müdürlüğü”, “Temel Bilirkişilik”, “İş Hukukundan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” gibi eğitimler de daha az açılan ama devam eden eğitimlerimiz.

İlgililer düzenlediğiniz eğitim programları hakkında nasıl detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirler?

Eğitim ve sertifika programlarımız hakkında detaylı bilgi https://ihsem.ihu.edu.tr/ web sitemiz üzerinden alınabilir, başvurular yine aynı web sitesinden yapılabilir.

Eğitim programlarınıza katılanlardan ne tür geri dönüşler alıyorsunuz?

Öncelikle diğer Sürekli Eğitim Merkezlerine göre çok önemli bir avantajımız var: Taş Mektep. 1865 yılında inşaatına başlanılan ve 5 yıl süren, dönemin mimari özelliklerini taşıyan ve yaklaşık 100 yıl boyunca eğitim için kullanılan tarihi binanın bizim eğitimlerimize katkısı büyük oluyor. Eğitimlerin içeriği, kalitesi, eğitmenlerin deneyimi ve kalitesinin yanı sıra mekan dolayısıyla da çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Personelin ilgisinden ve güleryüzlülüğünden bahsetmeden geçmiyorlar. Ancak bizim için en güzeli, zorunlu bir sertifika için bize önyargılarla gelmiş olan kursiyerin daha sonra birçok eğitime erkenden kayıt yaptırması ve yeni açılan eğitimlerden haberdar olmak istekleri…

Sürekli eğitim merkezlerinin, kendini daha fazla geliştirmek isteyen ve “yaşam boyu öğrenme” becerilerine sahip bireylere hitap ettiğini göz önüne alırsak, ülkemizde gerek bireysel anlamda gerekse kurumların yeni istihdam politikaları çerçevesinde, bu alanda gelinen seviye hakkında neler söylemek istersiniz?

Sürekli eğitim merkezlerinde verilen kişisel gelişim ve zorunlu eğitimler büyük ilgi görüyor. Bazı katılımcılardan, buralarda verilen eğitimlerin üniversite eğitiminden bile faydalı olduğu hakkında geribildirim alıyoruz. Bunun nedenini ise pratiğe yönelik olması ve iş hayatlarında direkt kullanma şanslarının bulunması olarak değerlendiriyorlar.

Gelişmiş ülkelerde sertifika programları iş hayatında geçerliliği son derece yüksek olan bir kalite göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de benzer şekilde öneminin artacağını düşünüyoruz.

Kurumlar açısından ise personeline eğitim planlarken bir üniversite altyapısı üzerinden verilen eğitimlerin katılımcıları daha memnun ettiği gerekçesiyle Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri daha popüler olmaya başladı. SEM Eğitimlerinin akreditasyonun daha yüksek olduğu kanısı yaygın bir şekilde görülebiliyor.

Son olarak, İHSEM mutfağında geleceğe dair neler var? Planlamalarınızdan bahsetmenizi istesek…

İHSEM olarak Üniversitemizin planları paralelinde yüksek kaliteli ve seçkin eğitimlerle piyasada var olmaya devam edeceğiz. Özellikle sanat ve kültür alanında daha çok eğitimin İHSEM bünyesinde yer almasını planlıyoruz. “Editörlük ve Yazı Akademisi” bunların ilk örnekleri olarak hayata geçmiş oldu. Çocukların geleceğini etkileyecek “Çocuklar İçin Felsefe” ve “Çocuk Edebiyatı” eğitimlerini de yakında açmayı planlıyoruz. “Oyunculuk ve Sahne Sanatları” eğitimleri de gündemimizde olan eğitimler olarak sıralanabilir. Tabi hukuk alanındaki eğitimler tüm hızıyla devam edecek. Hukuk eğitimleri konusunda piyasada bilinen bir Sürekli Eğitim Merkezi haline geldik. Bu ünvanımızı korumak ve ileriye götürmek istiyoruz.

Ahmet Serhat CanSürekli Eğitim Merkezi İHSEM

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur