İHSEM’den Yeni Sertifikalı Eğitim Programları ve Atölyeler


İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (İHSEM) düzenlediği sertifikalı eğitim programları devam ediyor.

İHSEM’de halen başvuruları devam eden bazı eğitim programları şöyle:

Bu eğitim programları ve atölyelerin yanında İHSEM’de birçok meslekî beceri geliştirme programları da düzenleniyor. Ayrıca yabancı dil eğitimleri de veriliyor. Programlarla ilgili detaylı bilgilere https://ihsem.ihu.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilir.

Lisans ve lisansüstü öğretim programlarımız dışında ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun sertifikalı eğitim programları düzenleyen İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, faaliyetlerini Bakırköy Taş Mektep Yerleşkemizde sürdürüyor.

Sürekli Eğitim Merkezi İHSEM

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur